Accenture Life Trends 2024: jak technologia wpłynie na postawy konsumentów?

Nowy raport Accenture Life Trends 2024 wyłania pięć kluczowych światowych makrotrendów. Połowa społeczeństwa przewartościowuje priorytety, stawiając większy akcent na stabilność zawodową i emeryturę, ale 48% badanych nie planuje przyszłości na dłuższą metę.

Accenture Life Trends 2024: jak technologia wpłynie na postawy konsumentów?

Z przeprowadzonych badań wynika, że od czasu pandemii wiele osób na świecie zmieniło swoje podejście do życia. Znacząca liczba respondentów skierowała większą uwagę na stabilność zawodową i planowanie emerytury niż na tradycyjne cele, takie jak zdobywanie wyższego wykształcenia. 

W obliczu trudności gospodarczych przedsiębiorstwa muszą stawić czoła nie tylko ekonomicznym wyzwaniom, ale także dostosować się do zmieniających się postaw i oczekiwań konsumentów. Według raportu nadchodzi „kryzys kreatywności”, gdzie aż 40% osób w wieku 18-24 lat uważa, że aplikacje wielu firm są praktycznie identyczne. To utrudnia budowanie unikalności i wyróżnianie się na rynku.

„Przed nami okres dekonstrukcji napędzany przez zmiany wartości istotnych dla konsumentów, demokratyzację i popularyzację sztucznej inteligencji oraz nieustające tempo transformacji” – mówi Rainer Balensiefer, Managing Director w Accenture Song Poland.

„Aby wyróżniać się i oferować rozwiązania dostosowane do aktualnych potrzeb i nowych ścieżek życiowych konsumentów, niezbędna jest kreatywność i innowacyjność” – podkreśla.

Ludzie, zainspirowani dynamicznym rozwojem technologii, zaczynają kwestionować dotychczasowe systemy wartości. Ten proces generuje niepewność w biznesie, a także tworzy nowe pomysły na życie. Firmy, aby sprostać tym zmianom, muszą być kreatywne i innowacyjne, dostosowując się do aktualnych potrzeb.

Kolejny trend „Where's the love?” podkreśla istotność związku między pozytywnym doświadczeniem klienta a wzrostem przychodów firm. W obliczu wyzwań ekonomicznych firmy szukają oszczędności, co jednak może prowadzić do napięć w relacjach z klientami.

Z kolei „Trend wielkiej zmiany interfejsów” opowiada o ewolucji interfejsów użytkownika dzięki rozwojowi konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Duże modele językowe umożliwiają inteligentne konwersacje, podnosząc doświadczenia użytkowników na nowy poziom personalizacji. 

„Błąd 429. Zbyt wiele żądań” wskazuje na rosnące napięcie między ludźmi a technologią, gdzie konsumenci odczuwają, że technologia częściej przeszkadza, niż pomaga. To wymusza na firmach dostosowanie rozwiązań technologicznych do stylu życia konsumentów.

Ostatni trend „Dekada dekonstrukcji” odnosi się do transformacji tradycyjnych ścieżek życiowych spowodowanej nowymi ograniczeniami, potrzebami i możliwościami. Ludzie zaczynają kwestionować dotychczasowe przekonania, co wymaga elastycznego podejścia firm i zdolności do kwestionowania ustalonych norm.

Te zmiany z pewnością wpłyną na strategie firm, zmuszając je do przejścia na wyższy poziom kreatywności i innowacyjności, aby dostosować się do ewoluujących potrzeb i trendów życiowych konsumentów.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.