Polityka prywatności Digitized

1. INFORMACJE O POLITYCE

1.1. Opisujemy tu w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu internetowego https://digitized.pl oraz jakie prawa i możliwości przysługują tym osobom.

1.2. Dodatkowo opisujemy tu w jaki sposób korzystamy z plików cookies (ciasteczek) w związku
z funkcjonowaniem serwisu.

1.3. Niniejsza polityka stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

2. KIM JESTEŚMY

2.1. Jesteśmy spółką kapitałową, której szczegółowe dane rejestrowe znajdziesz poniżej:

Digitized spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044878, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5273064059, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN.

W rozumieniu przepisów RODO jesteśmy administratorem danych osobowych użytkowników serwisu.

2.2. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres mailowy: dane.osobowe@digitized.pl. Możesz także skorzystać
z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie a także wysłać tradycyjny list na podany wyżej adres naszej siedziby.

3. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKICH ZASADACH

3.1. W związku z korzystaniem z serwisu, przetwarzamy następujące dane osobowe:

3.1.1. Informacje kontaktowe przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika w serwisie a także w związku z prowadzoną komunikacją takie jak m. in. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane konta użytkownika w serwisie LinkedIn czy nr telefonu komórkowego.

3.2. Przetwarzamy dane osobowe do celów:

3.2.1. Świadczenia usług udostępniania treści w serwisie oraz prowadzenia konta użytkownika oraz związanej z nim komunikacji, zarządzaniem, administrowaniem oraz wypełnianiem obowiązków prawnych,

3.2.2. Realizacji uzasadnionego prawnego interesu.

3.3. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:

3.3.1. Niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie, osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3.3.2. Zgody udzielonej także poprzez dobrowolne przekazanie informacji do celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3.2. powyżej - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

3.3.3. Niezbędności do realizacji obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

3.3.4. Niezbędności do celów realizacji uzasadnionego interesu prawnego - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.4. Uzasadniony interes prawny to m. in. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi oraz wszelkie przetwarzanie danych związane z realizacją celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3.2. powyżej.

3.5. W przypadku żądania podania danych osobowych, odrębnie poinformujemy, osobę, której dane dotyczą o tym czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

4. GDZIE I W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE I KOMU JE POWIERZAMY

4.1. Dane osobowe, które przetwarzamy mogą być przekazywane naszym zaufanym partnerom
w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usługi.

4.2. Dane osobowe, które przetwarzamy, przechowywane są elektronicznie na posiadanych przez nas urządzeniach, zewnętrznych serwerach naszych partnerów oraz częściowo w formie fizycznej w naszej siedzibie.

4.3. Nie przekazujemy danych do przetwarzania podmiotom spoza z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. CZAS PRZETWARZANIA

5.1. Czas w jakim przetwarzamy dane osobowe uzależniony jest od podstawy przetwarzania.
W przypadku przetwarzania na podstawie:

5.1.1. Niezbędności do wykonania umowy o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie, osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy – jest to czas niezbędny do podjęcia żądanych działań lub realizacji wszystkich obowiązków wynikających z umowy,

5.1.2. Zgody – jest to czas do jej cofnięcia,

5.1.3. Niezbędności do realizacji obowiązków prawnych – jest to czas konieczny do realizacji tych obowiązków,

5.1.4. Niezbędności do celów realizacji uzasadnionego interesu prawnego – jest to czas istnienia uzasadnionego interesu prawnego; w przypadku interesu prawnego polegającego na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami związanymi z zawartą umową o świadczenie usług, jest to czas niezbędny dla dochodzenia oraz obrony przed takimi roszczeniami.

5.2. Po upływie czasu wskazanego powyżej, dane, które przetwarzamy zostaną zniszczone lub usunięte.

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

6.1. Dokładamy wszelkich starań by zapobiec udostępnieniu danych, które przetwarzamy osobom nieupoważnionym. Na bieżąco analizujemy ryzyko w celu zapewnienia, że dane osobowe są bezpieczne a ich przetwarzanie zgodne z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych wymaganych przepisami prawa.

7. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE PRZETWARZAMY

7.1. Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługuje prawo do żądania udzielenia informacji o przetwarzaniu danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7.2. W przypadku przetwarzania danych wyłącznie na podstawie uzasadnionego interesu, osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

7.3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane przetwarzamy może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie konieczne informacje dotyczące sposobu złożenia takiej skargi znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl.

8. CIASTECZKA

8.1. Ciasteczka (ang. cookies) to małe pliki tekstowe, które zapisują się na urządzeniu użytkownika, kiedy ten przegląda serwis, które wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz do celów statystycznych.

8.2. W odniesieniu do wszystkich odwiedzających osób przetwarzamy wyłącznie własne ciasteczka (1st party cookie) niezbędne do prawidłowego działania serwisu i tych ciasteczek użytkownik nie może ich wyłączyć.

8.3. W stosunku do osób zarejestrowanych używamy także własnych ciasteczek (1st party cookie), które umożliwiają nam świadczenie usług dostępu do treści Digitized+ i funkcjonalności profilu czytelnika w serwisie. Powyższe ciasteczka wykorzystujemy na podstawie zgody użytkownika oraz naszego uzasadnionego interesu.

8.4. W stosunku do osób zarejestrowanych, które korzystają z oferty dostępu Digitized+ jest stosowane jedyne zewnętrzne ciasteczko (3rd party cookie) służące potwierdzeniu dokonania płatności za pomocą platformy Stripe.

8.5. Nie stosujemy zewnętrznych narzędzi analitycznych opartych o ciasteczka (cookie) profilujących osoby odwiedzające i udostępniających dane analityczne zewnętrznym podmiotom jak np. Google, Facebook itp.

8.6. Wyrażenie zgody na powyższe ciasteczka jest warunkiem zarejestrowania konta i korzystania z jego funkcjonalności. Jeżeli nie chcesz byśmy je wykorzystywali, możesz usunąć konto na zasadach wskazanych w Regulaminie.

9. ZMIANY POLITYKI

9.1. Na bieżąco weryfikujemy prawidłowość niniejszej polityki i mogę ją zmienić w każdym czasie. O ile nic innego nie wynika z wprowadzonych zmian, wchodzą one w życie w momencie publikacji.

9.2. Ostatnia aktualizacja polityki miała miejsce 1 września 2023 r.

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.