AI71. Sztuczna inteligencja z Abu Dhabi mocnym konkurentem dla OpenAI?

Rada ds. Badań nad Zaawansowanymi Technologiami (ATRC) z centralą w Abu Dhabi oficjalnie zaprezentowała AI71. Jej celem jest konkurowanie z najlepszymi laboratoriami zajmującymi się sztuczną inteligencją, w tym z OpenAI.

AI71. Sztuczna inteligencja z Abu Dhabi mocnym konkurentem dla OpenAI?

AI71: Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchamiają konkurencję dla OpenAI

Zjednoczone Emiraty Arabskie dołączają do wyścigu o dominację w branży AI. Pod koniec listopada 2023 r. w Abu Dhabi odbyła się inauguracja nowego projektu pod nazwą AI71. Firma dysponuje generatywną AI opartą na modelu o nazwie Falcon i oficjalnie znajduje się w gronie najbardziej innowacyjnych laboratoriów badawczych świata. Wydarzeniu przewodził szejk Abu Dhabi Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan w obecności ministrów i przedstawicieli firm technologicznych.

AI71 aspiruje do rywalizacji z największymi laboratoriami ds. sztucznej inteligencji, w tym z OpenAI. Oczekuje się, że firma przyczyni się do przyspieszenia postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji, otwierając nowe perspektywy w obszarze technologii.

W ZEA współpraca to coś więcej niż praktyka, to część naszego DNA wyjaśniał Faisal Al Bannai, sekretarz generalny Rady ds. Badań nad Zaawansowanymi Technologiami.

– Nasze modele generatywnej sztucznej inteligencji Falcon, kluczowe dla AI71, nadają podmiotowość programistom, firmom oraz państwom, oraz dają im autonomię, by mogli decydować o przeznaczeniu swoich danych. Dzięki dostępowi do scentralizowanych zasobów danych ZEA celowa komercjalizacja naszych modeli AI w różnych sektorach jest centralnym elementem w naszym planie rozwoju AI71. Podążając tą drogą, podejmujemy zobowiązanie do nieustannego upubliczniania modeli Falcon, ponieważ tylko demokratyzacja tych cennych zasobów danych przyniesie prawdziwe korzyści całemu społeczeństwu – dodaje Al Bannai.

AI71 jest wynikiem inicjatyw badawczo-rozwojowych w dziedzinie sztucznej inteligencji prowadzonych przez Technology Innovation Institute. Ten projekt skupia się na obszarze marketingu i wsparciu dla modelu Falcon, wprowadzonego przez TII na początku bieżącego roku.

AI71: Innowacje wielosektorowe

Model Falcon stanowi fundament dla planów AI71 i chociaż przyszłościowo zamierza skupić się na rozwijaniu wielodomenowej sztucznej inteligencji, na początek swoje kroki skieruje w poszczególne sektory: medyczny, edukacyjny i prawny.

W obszarze medycyny głównym celem jest poprawa diagnostyki i procesu podejmowania decyzji. AI71 skupi się na zwiększeniu precyzji oraz skracaniu czasu poświęcanego każdemu pacjentowi. Sektory edukacyjny i prawny również zyskają wartość dzięki integracji AI oraz związanych z nią innowacji. Te zmiany otworzą drzwi do nowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi społecznemu.

Wśród partnerów, którzy zostali ogłoszeni przez AI71, znaleźli się m.in. Hub71, World Wide Technology, PwC, Amazon Web Services (AWS) i CNTXT. Ta potężna koalicja partnerów zapewni AI71 solidne wsparcie i różnorodne kompetencje, umożliwiając dynamiczny rozwój i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań na globalnym rynku.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.