Amerykańskie Siły Kosmiczne zakazują używania ChatGPT na służbowych komputerach

Amerykańskie Siły Kosmiczne wstrzymały możliwość korzystania z internetowych narzędzi generatywnej AI, takich jak ChatGPT, z powodu obaw o bezpieczeństwo danych - wynika z notatki, do której dotarł Reuters.

Amerykańskie Siły Kosmiczne zakazują używania ChatGPT na służbowych komputerach

US Space Force dołączyły do innych organizacji, które nałożyły na swoich pracowników i pracowniczki zakaz korzystania z określonych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji na rządowych komputerach. Ten krok został podjęty ze względów bezpieczeństwa danych związanych z użyciem ChatGPT i podobnych platform.

Rzecznik Sił Powietrznych potwierdził, że organizacja wprowadziła “strategiczną przerwę” w korzystaniu z generatywnej AI i dużych modeli językowych. Decyzja została podjęta w celu zapewnienia odpowiedniego i strategicznego wdrożenia tych możliwości w ramach roli i misji organizacji.

Lisa Costa, główna dyrektorka technologii i innowacji w US Space Force, podkreśliła jednocześnie, że tymczasowy zakaz nie jest trwałym rozwiązaniem. Oddział wojskowy ustanowił grupę zadaniową we współpracy z innymi biurami Pentagonu, aby ocenić, jak generatywna sztuczna inteligencja może być bezpiecznie wykorzystywana.

US Space Force nie jest jedyną organizacją, która podejmuje środki ostrożności w przypadku generatywnej AI. Apple, Samsung i Verizon są jednymi z firm, które już wprowadziły zakaz korzystania z ChatGPT ze względu na obawy o wyciek danych. Ponadto wiele krajów, w tym Rosja, Chiny, Iran, Kuba i Włochy, całkowicie zakazały korzystania z tego narzędzia.

Te kroki odzwierciedlają rosnące obawy związane z kwestiami takimi jak kodowane uprzedzenia, halucynacje i wątpliwe polityki dotyczące zbierania danych związane z generatywną sztuczną inteligencją. Jednak mimo obecnych obaw, stanowisko Space Force sugeruje, że po rozwiązaniu tych wyzwań generująca AI nadal będzie odgrywać istotną rolę w strategiach organizacji.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.