Białe plamy znikną z mapy Polski. Dostęp do szybkiego internetu w całym kraju

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o zakończeniu największego w historii naboru wniosków dotyczących zapewnienia dostępu do szybkiego internetu na obszarach białych plam w całej Polsce. Projekt opiewa na kwotę prawie 9 miliardów złotych.

Białe plamy znikną z mapy Polski. Dostęp do szybkiego internetu w całym kraju

Ministerstwo Cyfryzacji likwiduje internetowe "białe plamy"

Ministerstwo Cyfryzacji w latach 2014-2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa prowadziło działania, mające na celu zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego w obszarach, w których przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie dostarczali takich usług. Program łącznie objął 2 miliony gospodarstw domowych. Nowe inwestycje finansowane ze środków europejskich i krajowych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowego i Krajowego Planu Odbudowy są natomiast kontynuacją dotychczasowych działań.

Wartość całego projektu szacowana jest na ponad 9 mld złotych – to niemal dwukrotność kwoty, która od 2014 roku była przeznaczana na zwiększanie zasięgu sieci, i jednocześnie największa w historii Polski tego typu inwestycja. Dzięki niej szybkie łącze szerokopasmowe o przepustowości co najmniej 300 Mb/s dotrze do ponad 1,6 mln internetowych białych plam na mapie naszego kraju.

64 operatorów złożyło rekordową liczbę 307 wniosków na dofinansowanie w ramach 187 obszarów – to bezprecedensowa sytuacja – przekonywał w oświadczeniu prasowym minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

– Projekt opiewa na kwotę 9 mld złotych i jest to największa inwestycja w tym obszarze, jaką kiedykolwiek poczyniliśmy w Polsce. Operatorzy zadeklarowali 750 mln jako kwotę inwestycji własnych, niezależnych od dofinansowania, co świadczy o ich olbrzymim zaangażowaniu w ten projekt – dodał Cieszyński.

Tak duże zainteresowanie wśród operatorów to przede wszystkim efekt zastosowania nowatorskiej na skalę Unii Europejskiej metody szacowania wartości inwestycji i ustalania jej warunków. Jest to jednocześnie dowód na to, że wcześniejsze doświadczenia z realizacji i wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz wielomiesięczne konsultacje z rynkiem pozwoliły na stworzenie modelu, któremu zaufają operatorzy telekomunikacyjni i który umożliwi efektywną i skuteczną realizację inwestycji publicznych - przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji w swojej notce prasowej.

Pełna pula miejsc, które otrzymają dostęp do internetu, dostępna jest na stronie resortu.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.