Bootstrapping, crowdfunding, VC. Jak startupy mogą pozyskać środki na rozwój?

Rozpoczęcie nowego biznesu wiąże się ze sporym ryzykiem. Można je jednak minimalizować, dobierając właściwy sposób finansowania swojego przedsięwzięcia. Oto sześć najpopularniejszych metod pozyskiwania środków na rozwój.

Bootstrapping, crowdfunding, VC. Jak startupy mogą pozyskać środki na rozwój?

Bootstrapping

Według Investopedii bootstrapping to najbardziej podstawowa forma finansowania nowej działalności biznesowej. W jej ramach przedsiębiorca lub przedsiębiorczyni zakłada firmę, opierając się wyłącznie na funduszach pochodzących z innych źródeł niż inwestycje zewnętrzne. Najczęściej są to jego lub jej prywatne środki i oszczędności lub przychody operacyjne nowej firmy.

Niewątpliwą zaletą tej formy finansowania jest możliwość zachowania pełnej kontroli nad rodzącym się biznesem i brak zależności od zewnętrznych podmiotów. Z drugiej jednak strony naraża ona młodych przedsiębiorców na zdecydowanie większe ryzyko finansowe i wynikającą z tego presję natychmiastowego sukcesu. Powszechną praktyką w ramach bootstrappingu jest bowiem przyjmowanie zamówień na produkt w przedsprzedaży i wykorzystywanie zgromadzonych w ten sposób środków na realizację tych samych zamówień. A to jedynie zwiększa ryzyko porażki.

Uzyskaj pełny dostęp do magazynu

Zarejestruj się bezpłatnie, by uzyskać dostęp do całości tego artykułu.

Zarejestruj się
Masz już konto?

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.