Cyfrowe wizy w Schengen coraz bliżej. Parlament Europejski poparł nowe procedury

W środę 18 października Parlament Europejski wyraził swoje poparcie dla nowych regulacji dotyczących cyfryzacji wiz w Schengen. Celem tych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów, ale też ułatwienie ich uzyskania.

Cyfrowe wizy w Schengen coraz bliżej. Parlament Europejski poparł nowe procedury
– Europa pozostaje obecnie w tyle za innymi państwami w zakresie cyfrowych procedur wizowych. Dzięki tej reformie nadrobimy zaległości, a cały proces stanie się tańszy i łatwiejszy dla wnioskodawców. Utrudni to również nadużywanie systemu, czyniąc proces bezpieczniejszym. Jednolita wiza unijna na ujednoliconej platformie będzie elementem budowania Europy jako jednolitego podmiotu geograficznego – powiedział podczas debaty poprzedzającej głosowanie sprawozdawca Matjaz Nemec (S&D).

Po czerwcowym osiągnięciu porozumienia z Radą, Parlament Europejski zatwierdził cyfrowe procedury wizowe dla strefy swobodnego przemieszczania się Schengen 573 głosami za, przy 36 przeciw i 16 wstrzymujących się (cyfryzacja procedury wizowej) oraz 548 głosami za, przy 37 przeciw i 9 wstrzymujących się (rozporządzenie w sprawie naklejek wizowych).

Cyfryzacja procesu ubiegania się o wizę ma na celu zmniejszenie kosztów i wysiłku na etapie składania wniosku, przy jednoczesnym zapewnieniu harmonijnych praktyk w całej Europie i poprawie bezpieczeństwa. Wnioskodawcy uważają, że nowe procedury będą „prostsze, tańsze i szybsze”.

Szwedzka ministra ds. migracji Maria Malmer Stenergard, której kraj sprawuje rotacyjną prezydencję w UE, powiedziała, że zmiana „zwiększy bezpieczeństwo strefy Schengen, na przykład poprzez zmniejszenie ryzyka fałszowania i kradzieży naklejek wizowych”.

– Cyfrowa wiza Schengen ułatwi podróżnym ubieganie się o pozwolenie na wjazd. Zaoszczędzi wnioskodawcom dodatkowych wizyt w konsulatach oraz zracjonalizuje czynności administracji krajowych – dodała.

Warto zaznaczyć, ze wszystkie wnioski będą przetwarzane przez jedną platformę internetową, która poinformuje wnioskodawców, który kraj otrzyma ich wniosek (w przypadku podróży obejmujących wiele krajów). Nowa, podpisana kryptograficznie, cyfrowa wiza Schengen sprawi również, że wizy będą lepiej zabezpieczone, ponieważ będą trudniejsze do podrobienia niż podatne na fałszerstwa naklejki.

System wizowy w Unii Europejskiej już od jakiegoś czasu zmierza w kierunku cyfryzacji. Powstały bazy danych, które pomagają monitorować wjazdy i wyjazdy, przekroczenia pobytu i usprawniają kontrole bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach bloku. Niektóre kraje, jak na przykład Australia, mają już podobne systemy, w których wiza online jest powiązana z paszportem podróżnego. Autorzy projektu przekonują, że ogłoszenie pandemii poważnie spowolniło czynności wizowe i spowodowała konieczność ucyfrowienia procedur. Jednocześnie nowe rozwiązania dadzą urzędnikom UE dostęp do jeszcze większej ilości wrażliwych danych osobowych. System może stać się narzędziem służącym do pogłębionej inwigilacji osób przyjeżdżających do strefy Schengen.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.