5G w Europie na szarym końcu. Czy dogonimy resztę świata?

Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Europa wciąż plasuje się na końcu ścieżki rozwoju i wykorzystania sieci 5G. Pod względem liczby użytkowników korzystających z tej technologii, wyprzedzają ją już Korea Południowa i Chiny, a pod kątem zasięgu - na prowadzenie wychodzą USA.  

5G w Europie na szarym końcu. Czy dogonimy resztę świata?

Cele UE bez pokrycia?

Zgodnie z danymi European 5F Observatory, 81% obszarów zaludnionych w Unii Europejskiej ma dostęp do technologii 5G, ale w Polsce ten wskaźnik wynosi jedynie 63,4% - na te dane powołują się Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej jest pełne pokrycie obszarów zaludnionych. Takie założenia zostały przedstawione w strategii Cyfrowa Dekada. Na ten moment na czele stawki plasują się Cypr, Malta i Niderlandy – kraje te zdołały osiągnąć już pokrycie na poziomie 100%. W tyle dotychczas pozostawały natomiast Szwecja, Belgia, Rumunia, gdzie pokrycie oscyluje w granicach 30%.

„Nowsze dane mogą jednak zmienić ten obraz Szwecja rozdysponowała już większość (83,9%) pasa częstotliwości zalecanych w Europie dla sieci 5G, Rumunia tylko ok. 38%, a Polska 33,3%” wynika ze sprawozdań PIE.

Jakie prognozy?

Większość usług sprzedawanych w Europie pod hasłem 5G wciąż nie spełnia zakładanych parametrów. Reklamowana szybkość transmisji powyżej 1Gbps niestety nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jest to wynik opóźnień w alokacji pasm w zakresach wysokich częstotliwości, a także poniesienia znacznych nakładów finansowych i inwestycji na modernizację infrastruktury sieciowej. 

PIE w „Tygodniku Gospodarczym” pisze:

„Obecne 5G opiera się w dużej mierze na sieci poprzedniej generacji. Na pełnowartościowe, samodzielne 5G (tzw. standalone 5G) musimy jeszcze chwilę poczekać”.

Mimo postępów technologia 5G w Europie wciąż pozostaje w tyle. Eksperci z PIE na podstawie opracowania Biannual Report October 2023 European 5G Observatory podkreślają:

Korea Południowa może pochwalić się 419 stacjami bazowymi w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (UE ma 77) oraz największą względną liczbą użytkowników tej technologii (54 tys. na 100 tys. mieszkańców, w porównaniu do ok. 32 tys. w UE)”. 

Chiny również wyprzedzają Unię Europejską w obu tych statystykach, a Japonia pod względem liczby stacji bazowych. USA z kolei przodują pod względem zasobów radiowych przeznaczonych na sieci telekomunikacyjne.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.