E-doręczenia z kolejnym poślizgiem. Ustawa opóźniona o kilka miesięcy

Sejm zatwierdził nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych i tym samym przełożył termin wdrożenia rozwiązań umożliwiających korzystanie z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zmiana dotyczy również wprowadzenia publicznej usługi hybrydowej. 

E-doręczenia z kolejnym poślizgiem. Ustawa opóźniona o kilka miesięcy

Nowe przepisy określają, że uruchomienie skrzynek dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione do co najmniej 30 marca 2024 roku, ale nie później niż do 1 stycznia 2025 roku. 

Przesunięcie terminu wejścia w życie e-doręczeń spotkało się z krytyką ze strony części posłów i posłanek, ale mimo to ustawę poparły 182 osoby, przeciw było dwanaście, a pięć wstrzymało się od głosu. Inicjatorem projektu jest Polska 2050 Trzecia Droga.

Usługa doręczeń elektronicznych

Ustawa o e-doręczeniach wprowadza możliwość przesyłania i odbierania korespondencji drogą elektroniczną, co wyklucza konieczność odwiedzania placówki pocztowej. E-doręczenie ma teraz taką samą ważność prawną jak tradycyjne listy polecone z potwierdzeniem odbioru lub doręczenia osobistego.

Stopniowe wdrożenie e-doręczeń

Projekt nowelizacji ma na celu stworzenie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych dla wdrożenia e-doręczeń, jednak cała procedura będzie wymagała stopniowego przygotowania podmiotów publicznych, zawodów zaufania publicznego oraz przedsiębiorców. Wiadomo już, że e-doręczenia zostaną wdrożone etapami, a w przypadku sądów, prokuratury, organów ścigania i służby więziennej ma to nastąpić od 1 października 2029 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, obywatele otrzymają jedno centralne miejsce do komunikacji z administracją – skrzynkę e-doręczeniową. Korespondencja będzie przekazywana i odbierana w formie elektronicznej przez podmioty publiczne. W celu realizacji doręczenia elektronicznego powstanie nowy rejestr publiczny, zwany bazą adresów elektronicznych. Umieszczenie adresu w tej bazie zobowiąże podmioty publiczne do korzystania z tego adresu do przesyłania pism.

Operatorem świadczącym usługi doręczenia elektronicznego na polskim rynku do końca 2025 roku będzie Poczta Polska.

Wprowadzenie e-doręczeń wciąż budzi liczne kontrowersje i wątpliwości. Niektórzy prawnicy już wcześniej zarejestrowali skrzynki, obawiając się ewentualnych zatorów. Istnieją też wątpliwości co do interpretacji aktu prawnego, zwłaszcza w kontekście procesu odebrania korespondencji elektronicznej.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.