Kobiety w branży IT w Polsce i na świecie. Raport Strong Woman 2023

Wyniki badania wskazują, że ekspertki z sektora IT nie tylko nie zmieniłyby branży, gdyby miały wybór, ale oceniają ją bardzo pozytywnie w większości aspektów. Aż 90% respondentek uważa, że wykorzystuje w pracy cały lub niemal cały swój potencjał.

Kobiety w branży IT w Polsce i na świecie. Raport Strong Woman 2023

Nikogo już dzisiaj nie powinna dziwić kobieta stojąca na czele zespołu w branży IT, ponieważ praca programistów dawno przestała być domeną mężczyzn w typie geeków. Jak podaje międzynarodowy raport Strong Women in IT 2023, aż 95 proc. ankietowanych kobiet zdecydowałoby się na karierę w tej branży po raz drugi.

Wyniki badania wskazują, że ekspertki z sektora IT nie tylko nie zmieniłyby branży, gdyby miały wybór, ale oceniają ją bardzo pozytywnie w większości aspektów. Aż 90% respondentek uważa, że wykorzystuje w pracy cały lub niemal cały swój potencjał. Jednocześnie 96% ankietowanych zarządzających pracą IT w korporacjach i 87% w startupach twierdzi, że dąży do zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Respondentki zgodnie podkreślają także rolę wzajemnego wsparcia kobiet w branży. Deklaruje je 99% badanych pracownic korporacji i 97% zatrudnionych w startupach. Dwa lata temu wzajemne wsparcie deklarowało jedynie nieco ponad trzy czwarte reprezentantek startupów i około połowa przedstawicielek korporacji.

– Nie ma innej branży, która tak dynamicznie by się rozwijała i zwiększała swój wpływ na naszą codzienność. Rynek pracy wciąż potrzebuje specjalistek IT, ale one mimo to muszą się wciąż mierzyć z licznymi barierami – nie tylko związanymi ze standardowymi stereotypami o roli kobiety w społeczeństwie czy biznesie, ale też z tymi o ich predyspozycjach do nauk ścisłych i związanych z nimi zawodów. Chcemy zmieniać postrzeganie kobiet na wielu płaszczyznach – zarówno ułatwiając im rozwój w naszej organizacji, jak i promując najlepsze praktyki na zewnątrz – tłumaczy Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas.

Poprzednie edycje raportu powstawały w cieniu pandemii i rzeczywistości post pandemicznej. Praca stacjonarna zdaje się odchodzić do lamusa, pracuje tak bowiem poniżej 3% respondentek. Jednocześnie widoczna jest tendencja stopniowego odchodzenia od pracy całkowicie zdalnej, na rzecz modelu hybrydowego. O ile zdalnie pracuje wciąż niemal 75% respondentek zatrudnionych w korporacjach, to w startupach jest ich około połowy (52%), a niewiele mniej (45%) mniejszych organizacji postawiło już na model hybrydowy. 90% respondentek uważa, że wykorzystuje w pracy cały lub niemal cały swój potencjał. Jednocześnie 96% ankietowanych zarządzających w korporacjach i 87% w startupach twierdzi, że dąży do zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jednocześnie zapytane o to, czego najbardziej potrzebują, aby móc dalej się rozwijać, na pierwszym miejscu wskazują więcej wolnego czasu, a na drugim - przestrzeń dla samorozwoju.

Strong Women wykazują niezwykłą zgodność, co do wzajemnego wspierania się kobiet w IT, prawie wszystkie – bo w korporacjach aż 99% respondentek (97% przedstawicielek startupów) deklaruje takie wsparcie. Badania z lat ubiegłych wskazują wyraźną tendencję wzrostową, w pierwszej edycji raportu, w roku 2019 takie wsparcie deklarowało jedynie nieco ponad trzy czwarte reprezentantek startupów i około połowa przedstawicielek korporacji.

W połączeniu z danymi dotyczącymi otrzymywania wsparcia (około 85% czuje wsparcie ze strony koleżanek) uzyskujemy obraz rosnącej solidarności między kobietami, a jej potrzebę dostrzega aż około 90% ankietowanych. Co ciekawe, duża część tego wsparcia zdaje się przybierać postać oddolnej inicjatywy, ponieważ zapytane o to, czy organizacja, w której pracują wspiera kobiety, liczby są już wyraźnie niższe (w korporacjach twierdząco odpowiedziało 75% kobiet, zaś spośród zarządzających startupami 63%), co oznacza, że na poziomie organizacji pozostało jeszcze wiele do zrobienia.

Autorzy badania pytali ekspertki także o to, jak widzą przyszłość branży. Aż 90% ankietowanych, jako najistotniejszy trend w IT wskazuje rozwój sztucznej inteligencji. Ważne będą także cyberbezpieczeństwo, technologie chmurowe, zarządzanie danymi, internet rzeczy oraz rozwiązania, które wspierają pracę zdalną. Respondentki podzieliły się również swoimi obawami. W związku z rozwojem technologii 45 proc. pracownic korporacji, 48 proc. pracownic startupów najbardziej niepokoi uzależnienie od nowych rozwiązań. Ekspertki IT wskazały również FOMO, czyli strach przed tym, że coś nas ominie w przypadku choćby chwilowego odłączenia od technologii, nadmiar narzędzi i aplikacji, negatywny wpływ technologii na zdrowie oraz na młodsze pokolenia i relacje, a także szerzenie się nienawiści w internecie oraz fake newsów.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.