Kodeks etyki influencer marketingu. IAA Polska inicjuje obrady okrągłego stołu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (IAA Polska) zebrało przedstawicieli największych platform społecznościowych, sieci kanałów i grup reklamowych do prac w ramach Okrągłego Stołu Influencer Marketingu. Wśród nich znaleźli się m.in. YouTube, Meta i TikTok.

Okrągły Stół Influencer Marketingu IAA Polska

Influencer marketing to dynamicznie rozwijający się segment światowego rynku mediów. Wolumen treści publikowanych na największych platformach, takich jak Facebook, YouTube, Instagram i TikTok stale rośnie, co widać na przykładzie Polski, gdzie działa już ponad 57 tysięcy aktywnych twórców.

Niestety, szybkie tempo rozwoju nie idzie w parze z bezpieczeństwem konsumentów, pracowników i firm. IAA Polska podkreśla konieczność stworzenia wytycznych i opracowania mechanizmów, które pozwolą skutecznie walczyć z pojawiającą się patologią w mediach. 

Nowe zasady influencer marketingu 

Spróbujemy ustalić wspólnie rynkowe standardy, do których będą mogli równać i odnosić się wszyscy interesariusze tego rynku. Do uczestnictwa w pracach Okrągłego Stołu Influencer Marketingu IAA Polska zaprosiliśmy decydentów i przedstawicieli trzech grup podmiotów zaangażowanych we współpracę z twórcami aktywnymi w tym obszarze, tj. największe platformy społecznościowe, największe sieci kanałów i największe grupy reklamowe” – przekonuje Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska mówi. 

Zaproszenie IAA Polska spotkało się z pozytywnym odzewem wielu firm, takich jak YouTube, Meta, TikTok, Lifetube, GetHero, Dentsu, Group One, Havas, Omnicom i Publicis.

„Z satysfakcją możemy poinformować, że wszystkie wyżej wymienione podmioty oddelegowały swoich przedstawicieli z grona osób decyzyjnych i zorientowanych w implikacjach biznesowych rozwiązań, które należałoby przyjąć podczas prac Okrągłego Stołu Influencer Marketingu” – dodaje Minorczyk.

Perspektywa współpracy na rok 2024

Okrągły Stół Influencer Marketingu IAA Polska priorytetowo traktuje inicjatywę stworzenia Kodeksu Etyki Influencer Marketingu do końca pierwszego kwartału 2024 roku. Kolejny etap, przewidziany na drugi kwartał 2024 roku, zakłada wdrożenie konsultacji ze stowarzyszeniami branżowymi. Mają one na celu budowanie świadomości i uzyskanie akceptacji wśród przedstawicieli branży, a także integrację z istniejącymi inicjatywami samoregulującymi, m.in. z Białą Księgą Komunikacji Marketingowej SKM SAR, pracami Grupy Roboczej ds. Influencer Marketingu IAB Polska i stanowiskami Komisji Etyki Rady Reklamy

Przedstawiciele IAA Polska, przy wsparciu doświadczonej kancelarii prawnej, będą prowadzić dyskusję, kładąc główny nacisk na to, aby przebiegała z pełnym szacunkiem dla każdego uczestnika oraz z poszanowaniem zasad wolnej i uczciwej konkurencji.

Krytyka Okrągłego Stołu Influencer Marketingu

Inicjatywa Okrągłego Stołu Influencer Marketingu nie spotkała się jednak z jednogłośną aprobatą ze strony środowiska marketingowego. Jej głównym krytykiem jest agencja Video Brothers, która – jak twierdzi – nie została zaproszona do projektu.

– IAA nie będzie dobrą przestrzenią do tworzenia tego typu inicjatyw, szczególnie jeśli dominujący wpływ na prace „Okrągłego Stołu” będą wywierać osoby z należącej do holdingu Mediacap agencji Lifetube – powiązanej z influencerami zamieszanymi w tzw. aferę Pandora Gate – przekonuje w oświadczeniu prasowym Łukasz Skalik, prezes agencji Video Brothers.

Według IAA Polska agencja Video Brothers otrzymała zaproszenie mailowe do prac w ramach Okrągłego Stołu Influencer Marketingu.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.