Nierejestrowana działalność gospodarcza. Nowe limity w 2024 r. i zmiana przepisów

W Polsce od stycznia 2024 r. zaszły zmiany w regulacjach dotyczących nierejestrowanej działalności gospodarczej. Podatnicy mogą prowadzić taką działalność, o ile miesięczne przychody z jej tytułu nie przekraczają 75% płacy minimalnej. 

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Nowe limity w 2024 r. i zmiana przepisów

Działalność nierejestrowana, zdefiniowana w ustawie Prawo przedsiębiorców, jest atrakcyjna dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podatnik nie musi wpisywać jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i nie płaci składek do ZUS. Dochody z takiej działalności są opodatkowane według skali podatkowej i rozliczane w zeznaniu rocznym. W 2023 roku, przy kwocie wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł, osoby uzyskujące dochody wyłącznie z działalności nierejestrowanej nie płaciły podatku.

Nierejestrowana działalność gospodarcza: wyższe limity dochodów

Od stycznia 2024 r. płaca minimalna uległa podwyższeniu i wynosi obecnie 4242 zł, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto. W związku z tym limit przychodów z działalności nierejestrowanej wzrasta odpowiednio do 3181,15 zł w pierwszym półroczu i 3225 zł w drugim półroczu roku.

W 2024 r. całkowity roczny limit przychodów z działalności nierejestrowanej może osiągnąć 38,4 tys. zł, co stanowi istotną możliwość dla osób chcących prowadzić małą działalność zarobkową. Jednak należy pamiętać o miesięcznych limitach, które mogą ograniczać rozwój takiego biznesu.

Nowa era działalności nierejestrowanej 

W Sejmie trwają prace nad projektem zmiany, która zastąpiłaby miesięczny limit przychodów rocznym limitem, równym dziewięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Taka zmiana pozwoliłaby na bardziej elastyczne zarządzanie dochodami przez cały rok, co jest szczególnie korzystne dla osób, których działalność charakteryzuje się nierównomiernym rozkładem przychodów. 

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, podkreśla:

„Projekt ma wprowadzać roczną, a nie miesięczną, kwotę przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej. Taka zmiana byłaby korzystna dla podatników. Wyobraźmy sobie osobę, która wytwarza wyroby w długim czasie, a następnie w krótkim czasie je sprzedaje. W konsekwencji może okazać się, że przy dzisiejszych przepisach przekroczy limit miesięczny. Gdyby limit liczony był rocznie, nie zostałby przekroczony. Z pewnością taka zmiana przyczyniłaby się do zwiększania aktywności wielu osób podejmujących drobną działalność zarobkową”.

Taka zmiana w przepisach miałaby szczególne znaczenie dla twórców, rzemieślników i innych małych przedsiębiorców, którzy często pracują nad swoimi produktami przez dłuższy czas, a ich sprzedaż koncentruje się w krótkich okresach. Roczny limit przychodów pozwoliłby im na bardziej elastyczne zarządzanie finansami i uniknięcie ryzyka przekroczenia miesięcznego limitu.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.