OpenAI pod lupą polskiego UODO. Czy ChatGPT przetwarza dane niezgodnie z prawem?

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpatruje skargę dotyczącą ChatGPT, w której skarżący zarzuca twórcy narzędzia - firmie OpenAI to, że m.in. przetwarza ona dane w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny, a zasady, na jakich się to odbywa, są nieprzejrzyste - czytamy na stronie UODO.

OpenAI pod lupą polskiego UODO. Czy ChatGPT przetwarza dane niezgodnie z prawem?

Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) poinformował o wszczęciu postępowania przeciwko OpenAI, twórcy ChatGPT. W związku z otrzymaną skargą, UODO chce uzyskać od firmy informacje o tym, jak przetwarza ona dane osobowe.

Skarżący, którego danych nie ujawniono, zwrócił się do UODO, po tym, jak jego żądania związane z realizacją praw, jakie przysługują mu na gruncie RODO, nie zostały zrealizowane przez OpenAI. ChatGPT w odpowiedzi na zapytanie wygenerował nieprawdziwe informacje na temat osoby skarżącego. Prośba o ich sprostowanie nie została zrealizowana przez OpenAI, mimo że każdy administrator ma obowiązek przetwarzać prawidłowe dane. Skarżącemu nie udało się też dowiedzieć, jakie dane na jego temat przetwarza ChatGPT. Wiele wskazuje na to, że spółka w odpowiedzi na te żądania udzielała odpowiedzi wprowadzających w błąd i w dodatku wewnętrznie sprzecznych.

– Sprawa dotyczy naruszenia wielu przepisów o ochronie danych osobowych, dlatego zwrócimy się do Open AI o odpowiedź na szereg pytań, by móc wnikliwie przeprowadzić postępowanie administracyjne – komentuje Jan Nowak, Prezes UODO.

– Urząd traktuje sprawę bardzo poważnie. UODO ma wątpliwości co do zgodności działania ChatGPT z europejskimi zasadami ochrony danych osobowych i prywatności już od dłuższego czasu, a Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych powołała specjalną grupę roboczą do spraw OpenAI, która również zajmie się oceną działalności spółki pod kątem zgodności z zasadami RODO – dodaje Nowak.

Do sprawy odniósł się także Jakub Groszkowski, zastępca prezesa UODO, który zwrócił uwagę, że rozwój technologii, nawet tak przełomowej jak modele duże modele językowe (LLM), powinny odbywać się z poszanowaniem praw osób fizycznych wynikających nie tylko z RODO. UODO zamierza skrupulatnie przyjrzeć się działalności OpenAI w Polsce, a o wynikach postępowania będzie informować w odrębnych komunikatach.

"Postępowanie z pewnością będzie należało do trudnych, bo dotyczy firmy zlokalizowanej poza granicami Unii Europejskiej, a sam ChatGPT jest nowym i tak naprawdę jeszcze nieodkrytym narzędziem wykorzystującym generatywną sztuczną inteligencję" - czytamy w komunikacie na stronie UODO.
)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.