PARP wspiera polskie firmy "w okresowych trudnościach". Do zdobycia nawet 66 mln zł

2 października został ogłoszony nabór do konkursu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”, którego celem jest wspieranie dostosowania przedsiębiorców do zmian na rynku pracy. Organizatorem konkursu jest PARP, zaś całość finansowana będzie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

PARP wspiera polskie firmy "w okresowych trudnościach". Do zdobycia nawet 66 mln zł

– Z satysfakcją przekazujemy polskim przedsiębiorcom, którzy z różnych powodów doświadczają trudności w prowadzeniu działalności, kolejne narzędzia wsparcia w postaci diagnozy i sprofilowanych na indywidualne potrzeby szkoleń – mówi Monika Jaworska z Departamentu Usług Rozwojowych PARP.

– Pozwolą one m.in. do zniwelowania czynników zewnętrznych lub wewnętrznych w przedsiębiorstwach, które spowodowały utratę sprawności prowadzenia działalności gospodarczej lub będą miały wpływ na spowolnienie jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości – dodaje.

Jak możemy wyczytać w oficjalnych komunikatach celem ogłoszonego naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba. Na skutek wyżej wymienionych trudności przedsiębiorcy uzyskują mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą i to właśnie do nich kierowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w ramach programu.

Środki pomogą przedsiębiorcom rozwiązywać trudne sytuacje występujące w firmie i umożliwią zdobycie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli również rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe, jeśli takie potrzeby zostaną stwierdzone na etapie opracowania diagnozy potrzeb firmy, i wspomogą firmę w procesie wychodzenia z kryzysu.  

Wnioski o dofinansowanie w konkursie mogą składać przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo w projekcie będą samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy doświadczający czasowych trudności w prowadzeniu firmy lub tacy, którzy zauważają pierwsze oznaki kryzysu, możliwe do zatrzymania lub cofnięcia. Jedynym warunkiem jest aktywne wykonywanie działalności gospodarczej zarejestrowanej minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.