Podatek minimalny dla firm już obowiązuje. Kto go zapłaci?

1 stycznia 2024 r. zaczął obowiązywać tzw. podatek minimalny – nowa opłata obejmująca firmy lub grupy kapitałowe, które przy rocznym rozliczeniu wykażą straty lub niską rentowność.

Podatek minimalny dla firm już obowiązuje. Kto go zapłaci?

Podatek minimalny wszedł w życie wraz z Nowym Rokiem

Spółki lub podatkowe grupy kapitałowe, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Polski, od 1 stycznia 2024 r. podlegają podatkowi minimalnemu. Danina została ustanowiona w październiku 2021 r. w ramach "Polskiego Ładu" i początkowo miała wejść w życie wraz z początkiem 2022 r. Ostatecznie ówcześni rządzący przesunęli ten termin właśnie na początek 2024 r.

Według nowych przepisów podatek minimalny zostanie naliczony, jeśli przy rozliczeniu rocznym spółki lub podatkowe grupy kapitałowe wykażą straty lub ich dochody nie przekroczą 2% przychodów. Co istotne, okres brany pod uwagę przy naliczaniu nowej opłaty wynosi trzy lata. Jeśli więc w jednym z tych lat rentowność danego podmiotu przekroczy wspomniane 2%, podatek minimalny nie będzie obowiązywał.

Opłata liczona jest na dwa sposoby. Podstawą opodatkowania jest albo 4% przychodów przedsiębiorstwa, albo 2% przychodów powiększonych o finansowanie dłużne i niematerialne. W obu przypadkach stawka podatku wynosi 10% podstawy.

Zgodnie z przepisami w przypadku podatku minimalnego nie są liczone zaliczki. To oznacza, że mimo wejścia w życie ustawy na początku 2024 r., pierwsze rozliczenie podatku minimalnego nastąpi w 2025 r.

Podatek minimalny – kto nie będzie musiał go płacić

Istnieją też konkretne wyjątki od opłat z tytułu podatku minimalnego. Na ich liście znajdują się instytucje finansowe, spółki komunalne, firmy górnicze, które otrzymują pomoc publiczną, podmioty świadczące usługi związane z ochroną zdrowia oraz firmy znajdujące się w stanie upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji. „Mali podatnicy” również są zwolnieni z tego obowiązku.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.