Polscy aniołowie biznesu a "zimny" rynek start-upów. Raport COBIN Angels

Pomimo spadku liczby inwestycji i wartości środków lokowanych w startupach, aniołowie biznesu wierzą w sektor nowych technologii, wynika z nowego raportu Klubu Aniołów Biznesu COBIN Angels. Sytuacja gospodarcza sprawiła też, że co trzeci rodzimy inwestor dokładniej analizuje potencjalne ryzyko.

Polscy aniołowie biznesu a "zimny" rynek start-upów. Raport COBIN Angels

Raport COBIN Angels: zastój inwestycji w startupy

Ostatnie miesiące nie były dobrym okresem dla polskich aniołów biznesu. Jak wynika z najnowszego raportu Cobin Angels Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2022 roku, dominująca większość z nich zdecydowała się ulokować swój kapitał w nie więcej niż trzech startupach, a co piąty ankietowany inwestor nie zrealizował w tym okresie żadnej transakcji. Odsetek takich osób wzrósł w ciągu roku o 4%. 

Eksperci podkreślają, że ochłodzenie na globalnym rynku VC było wynikiem ostrożności wobec dynamicznych zmian otoczenia gospodarczo-ekonomicznego: gwałtownego wzrostu stóp procentowych, spadków na giełdzie i ograniczenia w dostępności do kapitału. W Polsce dodatkowym czynnikiem hamującym wzrost wycen startupów okazała się luka w dostępności środków publicznych, wspierających inwestycje funduszy Venture Capital finansowanych ze środków publiczno-prywatnych. Ale wiele wskazuje na to, że ów negatywny trend ma się ku końcowi, bo aniołowie planują skorzystać z pojawiających się na rynku okazji inwestycyjnych.

Większy potencjał przetrwania

Według raportu COBIN Angels aż 36% ankietowanych prywatnych inwestorów z naszego kraju, szukających do swojego portfela młodych spółek technologicznych, przyznało, że wizja recesji zmusiła ich do znacznie wnikliwszych niż dotychczas analiz poprzedzających decyzję o alokacji kapitału.

Trudny rynek sprawił też, że inwestorzy zaczęli poszukiwać start-upów, które nie tylko wyróżniają się pod względem perspektyw wysokiego wzrostu, ale też charakteryzują się „wyższym potencjałem przetrwania” w trudnym otoczeniu biznesowym. Wahania na rynku miały również swoje odzwierciedlenie w wyborze sektorów, na jakich skupiali się inwestorzy. Najpopularniejszymi obszarami inwestycyjnymi były Enterprise software, Fintech, Żywność i Foodtech oraz Zielone technologie.

W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania, lista ta uległa znaczącym zmianom. Schyłek pandemii w 2021 roku sprzyjał inwestycjom w Zdrowie oraz Fintech, podczas, gdy w okresie większej niepewności na rynku zyskały bardziej tradycyjne obszary jak Foodtech oraz rozwiązania prośrodowiskowe i prospołeczne. 

Inwestycje społecznie zaangażowane

Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, coraz większe znaczenie w biznesie ma aspekt społeczny. Aż 82% wszystkich inwestycji miało charakter społecznie zaangażowanych, a spośród nich największą popularnością cieszyły się projekty z obszaru innowacji, przemysłu i infrastruktury, poprawy warunków pracy, odpowiedzialnej konsumpcji oraz zwalczania głodu.

I choć rodzimy rynek aniołów biznesu wciąż raczkuje, a zeszłoroczna globalna obniżka wycen spółek technologicznych tymczasowo zmniejszyła potencjał przyszłych zysków, to w ciągu ostatniego roku pojawiło się wielu debiutantów w roli aniołów.

– To ogromny potencjał do wykorzystania. Należy rozważyć wsparcie takich prywatnych inwestorów, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach, poprzez rozwiązania systemowe [...] Aniołowie wnoszą ogromną wartość do naszego życia gospodarczego. Należy stymulować rozwój tego rynku – przekonuje dr hab. Piotr Wachowski, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.