Polskie firmy napędzają inwestycje w innowacje w Europie Środkowo-Wschodniej

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) opublikował wyniki badania dotyczącego poziomu inwestycji w innowacje ze strony przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska okazała się w tym względzie wyraźnym liderem.

Polskie firmy napędzają inwestycje w innowacje w Europie Środkowo-Wschodniej

Liderzy inwestycyjni w Europie-Środkowo Wschodniej

Według raportu EBI Aktualizacja modelu biznesowego: czy firmy z Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) inwestują wystarczająco dużo? głównym celem inwestycyjnym przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie pozostaje wymiana zdolności produkcyjnych. Takie działania deklaruje aż 46% spółek – tyle samo co unijna średnia. Na dalszych miejscach znalazły się: zwiększenie zdolności produkcyjnych (25%) i innowacje (17%).

Na te ostatnie największą część swoich budżetów przeznaczają firmy z Polski (prawie 22%), Słowenii (18,7%) i Czech (17%). Znacznie mniej przedsiębiorstwa z Chorwacji i Słowacji (po około 10 proc.).

– Inwestycje przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej w innowacyjność produktów i usług są na wyższym poziomie niż średnia w UE. To pozytywny trend, który z pewnością zaowocuje dynamicznym rozwojem regionu, stworzy nowe miejsca pracy i zdecydowanie zwiększy naszą konkurencyjność na rynku międzynarodowym – podkreśliła w oświadczeniu prasowym wiceprezeska EBI Teresa Czerwińska.

Największe przeszkody inwestycyjne

Wśród największych barier utrudniających realizację inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej raport EBI wymienia natomiast niepewność polityczno-gospodarczą (87%), koszty energii (87%) i dostępność wykwalifikowanych pracowników (82%). Przy czym nie są to bolączki wyłącznie firm naszego regionu - podobnie prezentuje się średnia dla całej Unii Europejskiej.

Warto tu natomiast odnotować znaczącą różnicę w postrzeganiu transformacji energetycznej. Firmy działające w regionie EŚW są zaniepokojone kosztami działań ukierunkowanych na tzw. zeroemisyjność. To pokłosie dużego udziału paliw kopalnych w produkcji energii, a także energochłonnych metod produkcyjnych. Nic więc dziwnego, że odsetek firm w regionie, które uważają przejście na bardziej wymagające standardy klimatyczne za zagrożenie, jest wyższy, niż podmiotów postrzegających to w kategoriach szans (odpowiednio 36 i 18 proc). W całej Unii Europejskiej te proporcje rozłożone są niemal po połowie. Prawie 90 proc. firm zlokalizowanych w EŚW dąży z kolei do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, co odpowiada unijnej średniej.

Jak przyciągnąć inwestycje do kraju?

Eksperci zgodnie podkreślają, że inwestycje są motorem napędowym rozwoju gospodarczego i w interesie każdego państwa jest tworzenie takich warunków dla przedsiębiorców, by jak najwięcej z nich zdecydowało się na realizację swoich projektów.

– Ważne jest nie tylko to, aby regulacje były atrakcyjne dla inwestorów, czyli zawierały m.in. propozycje ulg i obniżek podatkowych bądź grantów na wsparcie inwestycji, lecz także stabilność i przewidywalność regulacji – podkreśla Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Dodaje, że prawo nie może podlegać nagłym, niespodziewanym zmianom, ponieważ może to całkowicie zmienić warunki prowadzenia działalności gospodarczej i sprawić, że dana inwestycja stanie się nieopłacalna. Jest to szczególnie istotne dla inwestorów krajowych, zazwyczaj dysponujących mniejszym kapitałem i zasobami organizacyjnymi od zagranicznych korporacji.

Dodatkowym czynnikiem, który przedsiębiorcy biorą dziś pod uwagę w kontekście inwestycji, są wspomniane już ceny energii elektrycznej oraz dostępność energii pochodzącej z zielonych, tj. odnawialnych źródeł. Przemysł produkujący głównie na eksport musi brać pod uwagę zarówno międzynarodowe wymogi regulacyjne, jak i oczekiwania swoich kontrahentów i klientów.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.