Polski sektor elektroniczny rośnie z roku na rok. "Rozwojowi sprzyja transformacja cyfrowa"

Jak donosi Polska Agencja Inwestycji i Handlu, wartość polskiego eksportu sektora elektronicznego wzrosła z 431,69 mln dolarów w 2012 roku do 510,90 mln dolarów w 2022 roku.

Polski sektor elektroniczny rośnie z roku na rok. "Rozwojowi sprzyja transformacja cyfrowa"

Jak donosi Polska Agencja Inwestycji i Handlu, wartość polskiego eksportu sektora elektronicznego wzrosła z 431,69 mln dolarów w 2012 roku do 510,90 mln dolarów w 2022 roku. Dane takie zawarte są w ukazującym się co kwartał raporcie PAIH opublikowanym na koniec czerwca.

Jak wynika z badań, w branży tej zatrudnionych jest w naszym kraju około 63 700 osób, w tym ponad 3460 producentów. Dostęp do dobrze wykształconych pracowników to jeden z najważniejszych atutów Polski. Dość powiedzieć, że w roku akademickim 2022/23 na co najmniej 27 kierunkach związanych z elektroniką na uczelniach w całej Polsce studiowało ponad 6900 studentów. Prognozowana dynamika obrotów na rynku elektroniki w Polsce waha się w granicach 4% (licząc rok do roku). Jak podaje PAIH, będzie to już czwarty rok wzrostu tego rynku w naszym kraju. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, rozwojowi sprzyja transformacja cyfrowa, rosnące wydatki na IT, rozwój technologii chmurowych, korzystne zmiany legislacyjne, rosnący dostęp do Internetu, jak również rosnący sektor BPO (Business Process Outsourcing), który w przypadku rynku elektroniki odgrywa istotną rolę.

Na początku tego roku amerykański producent chipów Intel ogłosił plany budowy nowej fabryki w Polsce. Projekt o wartości 20 miliardów złotych jest obecnie największą inwestycją zagraniczną w historii Polski i zapewni nam silną pozycję na tym rynku.

Nie ulega wątpliwości, że polski przemysł elektroniczny zyskuje coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej. Obecnie jest on reprezentowany przez wszystkie gałęzie branży – od dostawców EMS, producentów PCB, dystrybutorów komponentów, producentów i dystrybutorów sprzętu po zaawansowane technologicznie firmy inżynieryjne. Należy dodać, że Polska odgrywa również ważną rolę w rozwijającym się ekosystemie baterii w Europie. Więcej danych i opracowań znajdziecie na stronie PAIH: https://www.paih.gov.pl/sektory/elektroniczny

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.