Spadki inwestycji funduszy VC w Europie Środkowo-Wschodniej

Według najnowszego raportu Vestbee, platformy dla startupów, funduszy inwestycyjnych i akceleratorów, finansowanie venture capital w regionie CEE wyraźnie spadło w ostatnim kwartale 2023 r. Trend ten wpisał się tym samym w globalne spowolnienie inwestycji.

Spadki inwestycji funduszy VC w Europie Środkowo-Wschodniej

Według raportu VC Funding In CEE Report – 2Q 2023 drugi kwartał 2023 roku okazał się dużym wyzwaniem dla startupów i funduszy VC z Europy Środkowo-Wschodniej.

– Można to przypisać różnym czynnikom, w tym zmieniającej się dynamice rynków, obawom o przyszłe możliwości pozyskiwania funduszy oraz niepewnemu otoczeniu makro – podkreśla Ewa Chronowska, CEO Vestbee i General Partner Next Road Ventures. 

– Ponadto zauważalny udział w spowolnieniu w CEE odgrywa również mniejsza aktywność funduszy VC z udziałem kapitału publicznego oraz zachodnich VC. Pomimo okazjonalnych rund na zasadach zbliżonych do tych, które widzieliśmy w 2021 roku, rynek wyraźnie uległ ochłodzeniu i to pod każdym względem. Stan ten, odzwierciedla zmianę nastrojów inwestorów, którzy przyjmują bardziej ostrożne podejście do decyzji inwestycyjnych – dodaje Chronowska.

Drugi kwartał 2023 roku przyniósł znaczące spadki na rynku inwestycji VC także na całym świecie, gdzie w globalnej skali wartość ta spadła o 18% względem ubiegłego kwartału, a także aż o 49% w porównaniu z rokiem 2022. Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy wskazuje się: zwiększoną niepewność na rynkach finansowych, trudną sytuację gospodarczą i zmniejszony udział inwestorów zagranicznych w regionalnych rundach finansowania, a takżę ograniczoną dostępność funduszy publicznych oraz brak tzw. megarund finansowania. 

– W danych za kolejne kwartały 2023 roku można oczekiwać utrzymującej się niepewności. Ale widzimy też spory potencjał wzrostu w obszarach AI, energetyki czy technologii klimatycznych. – dodaje Chronowska.

Wskazała także, że Polska, Estonia i Czechy były regionalnymi liderami pod względem liczby inwestycji. Na szczególną uwagę zasługują takie startupy jak ID.me, FounderBeam, FLOWX, Sunly i IP Fabric, gdyż to one otrzymały największy strumień inwestycyjny. Dodatkowo inwestorzy wykazywali zainteresowanie firmami z sektorów AI, cyberbezpieczeństwa, energii, oprogramowania, SaaS i analizy danych, co nie powinno dziwić, gdyż jest to zgodne z aktualnie obowiązującym trendami na całym świecie.

Wśród najbardziej aktywnych funduszy VC w minionym kwartale znalazły się Eleven Ventures, ZAKA VC, FIRSTPICK, Lighthouse Ventures, Gapminder VC oraz Presto Ventures.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.