UE inwestuje 1,2 mld euro w chmurę obliczeniową. W projekcie są trzy firmy z Polski

Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie finansowe w wysokości 1,2 mld euro dla Wspólnego Projektu Strategicznego Interesu Europejskiego (IPCEI). Jego celem jest finansowanie badań nad rozwijaniem zaawansowanych technologii przetwarzania w chmurze i wdrażania ich w sektorze przemysłowym.

UE inwestuje 1,2 mld euro w chmurę obliczeniową. W projekcie są trzy firmy z Polski

Siedem krajów Unii Europejskiej, w tym Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Polska i Hiszpania, zatwierdziło projekt IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS). Projekt przewiduje finansowanie publiczne na poziomie do 1,2 mld euro i otwiera drzwi dla dodatkowych 1,4 mld euro z sektora prywatnego. W ramach inicjatywy, 19 firm zobowiązało się do współpracy nad dziewiętnastoma innowacyjnymi rozwiązaniami z dziedziny chmury obliczeniowej.

W projekcie uczestniczą także trzy polskie firmy - Octawave, Atente Industries oraz CloudFerro. Ta ostatnia będzie realizować projekt „Gateway”. Skupia się on na zaawansowanych badaniach technologicznych i ma na celu opracowanie oraz wdrożenie usług chmurowych nowej generacji. Firma Oktawave zostanie zaangażowana w projekt kryptograficzny, koncentrujący się na bezpieczeństwie danych i aplikacji przechowywanych w chmurach. Z kolei firma Atende Industries pracować będzie nad projektem „TStorage”, który stanowi bazę danych typu NoSQL i umożliwia efektywne gromadzenie oraz przetwarzanie danych szeregów czasowych, np. dotyczących zużycia energii elektrycznej.

W ramach projektu IPCEI w dziedzinie technologii chmurowej bierze udział 19 firm, w tym m.in. francuskie Atos i Orange oraz niemieckie Deutsche Telekom, SAP, Telecom Italia i Telefonica Espana. W obszarze chmur obliczeniowych trzy największe firmy to Amazon, Microsoft i Google. 

Unijne projekty IPCEI

Jak informuje Reuters, projekty IPCEI Unii Europejskiej stanowią kluczowy element polityki cyfrowej i przemysłowej Unii Europejskiej. Mają na celu integrowanie badań, finansów i biznesu w celu stymulowania wzrostu gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności oraz wsparcia procesu transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Projekt ten przewiduje początkowo stworzenie około tysiąca miejsc pracy, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, dla profesjonalistów zajmujących się analizą danych i sztuczną inteligencją. W dalszej perspektywie liczba ta ma wzrosnąć do 5 tys. miejsc pracy – podkreślił w rozmowie z Reuters Didier Reynders, unijny komisarz ds. polityki konkurencji.

Reynders dodał, że przeprowadzona ocena wykazała innowacyjny charakter projektów, co gwarantuje efektywne wykorzystanie środków publicznych dla rozwoju innowacyjnej i efektywnej gospodarki.

Realizacja projektu IPCEI CIS przewidziana jest na lata 2023–2031, a harmonogram prac zależny będzie od konkretnych projektów i zaangażowanych firm. Pierwszych rezultatów, w postaci infrastruktury referencyjnej typu open source można się spodziewać pod koniec 2027 roku.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.