Zrównoważone zarządzanie ludźmi. Czy pomiar czasu pracy to już przeżytek?

Aż trzy czwarte liderów widzi potrzebę wypracowania nowych wskaźników pomiaru efektywności pracowników, wynika z nowego raportu Deloitte.

Zrównoważone zarządzanie ludźmi. Czy pomiar czasu pracy to już przeżytek?

Analiza Deloitte oparta na ankietach przeprowadzonych wśród 14 tys. liderów i liderek HR oraz kadry zarządzającej z 95 krajów, w tym z Polski, ujawnia, że mniej niż jedna piąta badanych jest zdania, że ich firmy efektywnie mierzą produktywność pracowników. Jednocześnie relacje między kadrą a organizacjami stają się coraz bardziej napięte.

Ponad połowa ankietowanych obawia się negatywnego wpływu stresu w pracy na ich zdrowie psychiczne. Niemal 30% osób martwi się też, że postęp technologiczny doprowadzi do utraty miejsc pracy, a jedynie 43% respondentów deklaruje, że jest obecnie w lepszej sytuacji niż na początku zatrudnienia i zawdzięcza to działaniom pracodawcy.

– Przedsiębiorstwa zmagają się z wieloma wyzwaniami, jednak kwestią fundamentalną jest to, by w kontekście pracy priorytetem stał się człowiek – komentuje John Guziak, lider zespołu do spraw kapitału ludzkiego w Polsce, Deloitte.

To ludzie, znacznie bardziej niż jakiekolwiek aktywa fizyczne, sprawiają, że biznes prosperuje. Relacje międzyludzkie napędzają wszystko, co ma wartość dla organizacji: przychody, innowacje, wydajność, znaczenie marki, produktywność i wiele innych czynników. Dlatego należy mniej skupiać się na tym, ile korzyści ludzie przynoszą firmie, a bardziej na tym, ile korzyści firma zapewnia swoim pracownikom dodaje Guziak.

Uzyskaj pełny dostęp do magazynu

Zarejestruj się bezpłatnie, by uzyskać dostęp do całości tego artykułu.

Zarejestruj się
Masz już konto?

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.