Polska europejskim liderem rynku e-commerce. Wyprzedzamy prognozy o 3 lata

Wyniki najnowszego raportu CBRE „E-commerce in the post-pandemic era” ujawniają, że Polska jest liderem w szybkim rozwoju zakupów online w Europie. Nawet po ustąpieniu pandemii dynamiczny wzrost w sektorze e-commerce się utrzymuje, wyprzedzając prognozy o niemal trzy lata.

Polska europejskim liderem rynku e-commerce. Wyprzedzamy prognozy o 3 lata

Według danych od pandemicznej końcówki 2019 roku do jej apogeum w latach 2020-21, udział rynku sprzedaży internetowej w Polsce wzrósł o 55%. Aktualnie wartość tego sektora wyprzedza prognozy ekspertów o 3 lata, co czyni Polskę liderem na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) i drugim po Portugalii najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem e-commerce w Europie. 

„Intensywny rozwój e-commerce w pandemii miał potencjał, by na trwałe zmienić podejście Europejczyków do sposobu robienia zakupów” - ocenia Agata Czarnecka, szefowa działu badań i analiz w CBRE.

E-commerce: Polska na czele

W Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej łączne wydatki na zakupy online stanowią mniej niż 10% całkowitej sprzedaży na kontynencie. Polska dominuje w tym obszarze, odpowiadając za ponad 46% zakupów online w regionie CEE i SEE. Drugie pod tym względem Czechy legitymują się wynikiem na poziomie 17%, a trzecia Rumunia – 9%. Pozostałe kraje regionu, w tym Węgry, Słowacja, kraje Europy Południowo-Wschodniej i kraje bałtyckie, obejmują razem 1/4 rynku.

Jednak największe rynki e-commerce w Europie to nadal Wielka Brytania i Niemcy, które razem odpowiadają za połowę wszystkich wydatków na zakupy online w regionie.

Dobra sytuacja polskiej branży e-commerce. Czemu ją zawdzięczamy?
Opublikowane niedawno wyniki raportu Technavio dotyczące rynku e-commerce w Polsce są bardzo optymistyczne. Jak dokładnie wygląda sytuacja i gdzie leżą najmocniejsze strony naszego kraju?

Tendencja wzrostowa

Skok w rozwoju e-commerce spowodowany pandemią był znaczący w Polsce – 55%, w Czechach – 48% i Rumunii – 25%. Jednak tylko Polska utrzymuje się na ścieżce wzrostu nawet po zniesieniu lockdownu. W tym samym czasie Czechy tracą 1,3 roku, a Rumunia 1,4 roku. Polska zdecydowanie staje się liderem e-commerce w regionie, kształtując nowe standardy zakupowe dla społeczeństwa.

„[W Polsce] notujemy najwyższy wzrost rozwoju rynku e-commerce w porównaniu do czasu sprzed pandemii. Udział zakupów online w naszym kraju jest obecnie na poziomie, na którym byłby dopiero za trzy lata, gdyby trend sprzed pandemii się utrzymał. Dodatkowo obserwujemy, że przyspieszony wzrost cały czas się utrzymuje. Oznacza to, że zwyczaje zakupowe Polaków uległy długookresowym zmianom” – dodaje Agata Czarnecka.

Większość mieszkańców Europy nadal jednak bardziej ceni zakupy w tradycyjnych sklepach niż przez internet. „Podobnie jest w Polsce, w której intensywny wzrost na rynku e-commerce idzie w parze z rozwojem handlu stacjonarnego” komentuje Mariusz Majkowski, dyrektor w dziale powierzchni handlowych CBRE.

„Rosnące zamiłowanie Polaków do zakupów online wymaga dużego nacisku na dalszą integrację obu rynków w systemie omnichannel. A więc jeszcze lepszego dostosowania sklepów stacjonarnych do potrzeb klientów, którzy coraz częściej chcą obejrzeć produkty na żywo, a następnie zamówić je przez internet. Lub odwrotnie: kupić online, ale mieć możliwość zwrotu w sklepie w galerii” – dodaje Majkowski.
)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.