Pomiędzy manipulacją a świadomością – neuromarketing w budowaniu marki

Neuroobrazowanie mózgu, śledzenie ruchu gałek ocznych czy reakcji skórno-galwanicznych pozwala zaobserwować, na jakie obrazy i treści umysł reaguje silniej. A wiedza z tego zakresu okazuje się wyjątkowo przydatna w wielu obszarach marketingu.

Pomiędzy manipulacją a świadomością – neuromarketing w budowaniu marki

Coca-Cola czy Pepsi? W 2004 roku te konkurujące ze sobą marki zatrudniły naukowców, by rozstrzygnąć odwieczny spór dotyczący tego, który z napojów preferują konsumenci. Jednak to nie wygrana jednego z produktów zaskoczyła badaczy.

Eksperyment z napojami gazowanymi pokazał, że deklaracje konsumentów niekoniecznie pokrywają się z ich wyborami, a decyzje o zakupie opierają się o zupełnie inne czynniki, niż jakość i pozostałe mierzalne wartości produktu. Badani dość dobrze radzili sobie z testem smakowym i kiedy próbki podane były w jednakowych, niepodpisanych kubkach, wybierali napój wcześniej zadeklarowany jako „lepszy ze względu na smak”. Różnica pojawiła się dopiero wtedy, kiedy naukowcy celowo zamienili etykietki: badani wybierali napój uprzednio uznany przez nich za gorszy, ponieważ etykieta wskazywała na preferowany. Okazało się, że emocje związane z marką, pojawiające się w umyśle skojarzenia i przywiązanie są silniejsze, niż realna wartość produktu. Otwiera to przestrzeń działania dla neuromarketingu.

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.