Praca w branży IT: coraz więcej Polek chce programować. Jakie widzą przeszkody?

Wyniki tegorocznego badania „Reskilling oczami Polaków” pokazują, że ponad połowa pracujących badanych w wieku 30-59 lat myśli o zmianie branży. Co druga osoba w tej grupie rozważa podjęcie pracy w sektorze IT, przy czym kobiety deklarują chęć wejścia na tę ścieżkę zawodową częściej niż mężczyźni.

Praca w branży IT: coraz więcej Polek chce programować. Jakie widzą przeszkody?

Sytuacja związana ze strukturą zatrudnienia zmienia się niezwykle dynamicznie. Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, że do 2025 r. co drugi pracownik będzie musiał przekwalifikować się, aby sprostać nowym wymaganiom rynku pracy. 

Badanie „Reskilling oczami Polaków” zrealizowane przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars i Amazon pokazało, że już niemal 60% kobiet myśli o zmianie branży – dla porównania, mężczyzn rozważających taką możliwość jest o 10 punktów procentowych mniej. Jednak wejście do sektora IT, który cieszy się szczególnym zainteresowaniem – głównie ze względu na wysokie zarobki – uważane jest przez 48% badanych za trudne. Co budzi ich obawy i z czym przychodzi im się mierzyć?

Praca w branży IT: "Ta straszna matematyka"

Jak pokazują wyniki badania, którego autorką jest dr hab. Katarzyna Sekścińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 68% mężczyzn uważa branżę IT za odpowiednią dla obu płci – w porównaniu do jedynie 63% kobiet. I to właśnie one, mimo deklarowanej chęci zmiany, częściej niż mężczyźni mówią o niepewności i obawach związanych z rozpoczęciem kariery w tym sektorze.

– Kobiety wierzą, że każdy ma możliwość zmiany branży czy zawodu. Choć są bardziej otwarte na takie przemiany, obawiają się ich – zauważa Joanna Pruszyńska-Witkowska z Future Collars.

Niepokoi je głównie poziom trudności zdobycia niezbędnych kompetencji i przyswojenia wystarczającej wiedzy – branża IT kojarzy im się z zaawansowaną wiedzą matematyczną, a także koniecznością doskonałej znajomości języków obcych. Pozostałe wymogi to umiejętność zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, pracy pod presją czasu i w zmiennych warunkach.

– 60% kobiet rozważa zmianę branży, ale jednocześnie dostrzega wyzwania związane z IT – mówi Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amazon.

– Dlatego też wierzymy w potrzebę tworzenia bardziej inkluzyjnych środowisk pracy i oferowania wsparcia w przełamywaniu barier. Kobiety przynoszą nie tylko umiejętności techniczne, ale także cenne umiejętności miękkie, które mogą wzbogacić i przekształcić branżę IT – podsumowuje.
)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.