Raportowanie ESG. Większość firm nie jest gotowa na audyt informacji niefinansowych

Wraz z nowymi wymogami regulacyjnymi obowiązkowe staje się nie tylko samo ujawnianie, ale też niezależna weryfikacja informacji z zakresu Environmental, Social, Corporate Governance (ESG). Z raportu KPMG wynika jednak, że zaledwie 25% ankietowanych spółek jest na to gotowych.

Raportowanie ESG. Większość firm nie jest gotowa na audyt informacji niefinansowych

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany regulacyjne mają na celu wzmocnienie przejrzystości działań organizacji z zakresu ESG oraz zwiększenie zaufania do publikowanych przez nie informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotny jest wymóg atestacji przez niezależnego audytora raportów zawierających informacje niefinansowe. Obowiązek ten wynika z wprowadzonej przez Unię Europejską dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz powiązanych z nią standardów ESRS (Europejskich Standardów Sprawozdawczości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju).

– Wraz z wchodzącymi w życie regulacjami zmieniają się zasady i wymagania rynku. Bezsprzecznie nowe przepisy są czynnikiem napędzającym zwiększanie transparentności jeszcze bardziej niż do tej pory. Sprawozdawczość niefinansowa zacznie podlegać kontroli na poziomie porównywalnym z informacjami finansowymi. Zminimalizuje to ryzyko green washingu oraz wpłynie pozytywnie na zaufanie, jakim inwestorzy i interesariusze obdarzają firmy – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, partner, liderka usług doradczych dla sektora finansowego, liderka ESG w KPMG w Polsce.

Organizacje niegotowe na niezależne badania informacji z zakresu ESG

Z nowego badania KPMG przeprowadzonego wśród 750 firm na całym świecie wynika jednak, że aż 75% firm biorących udział w ankiecie nie jest gotowych na nadchodzące wymogi w zakresie niezależnego badania informacji niefinansowych dotyczących ESG. Tylko jedna na cztery badane organizacje posiada zasoby i umiejętności, aby odpowiednio przygotować informacje niefinansowe podlegające zewnętrznej atestacji.

Tymczasem 78% organizacji notowanych na giełdzie obecnie podlega lub wkrótce będzie podlegać obowiązkowi publikacji danych niefinansowych ESG atestowanych przez niezależnego audytora. Do tej pory jednak tylko 30% spółek biorących udział w ankiecie korzystało z atestacji takich informacji.

– Firmy, których strategia zbudowana jest wokół aspektu zrównoważonego rozwoju, postrzegają nowe zasady bardziej jako szansę niż kolejny wymóg regulacyjny – przekonuje Justyna Wysocka-Golec, Partner Associate, lider zespołu ESG, Climate & Nature w dziale consultingu w KPMG w Polsce.

– Organizacje o wysokiej transparentności stają się bardziej wiarygodne. Wpływa ona pozytywnie na reputację, a w długofalowej perspektywie – również na lojalność interesariuszy. Zapewnienie wysokiej jakości danych dotyczących wskaźników ESG, kojarzy się ankietowanym nie tylko z poprawą ich reputacji, ale również z poszerzaniem bazy klienckiej, większym udziałem w rynku, poprawą poziomów zyskowności i innowacyjności przedsiębiorstwa. W przypadku CEO kluczowe jest rozumienie, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych w obszarze ESG musi opierać się na wiarygodnych, szczegółowych, wysokiej jakości danych – dodaje.

Badanie KPMG wskazuje ponadto, że zaangażowany w kwestie ESG zarząd, regularne szkolenia oraz wdrażanie mechanizmów kontroli procesu zbierania danych bezpośrednio przekładają się na wysoki poziom gotowości przedsiębiorstw do przygotowania informacji niefinansowych.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.