Sztuczna inteligencja poprowadzi zajęcia na Harvardzie

Krajobraz szkolnictwa wyższego szybko się zmienia, a uczelnie takie jak Uniwersytet Harvarda stoją na czele tego procesu. W nowym roku akademickim do grona wykładowców dołączy bot CS50.

Sztuczna inteligencja poprowadzi zajęcia na Harvardzie

Uniwersytet Harvarda wprowadza w nowym roku akademickim sztuczną inteligencję do sali wykładowej. Korzystać z niej będą studenci rozpoczynający jeden z popularniejszych kursów z oferty tej uczelni: Computer Science 50: Introduction to Computer Science. Narzędzie zwane „botem CS50” jest dużym modelem językowym, zaprojektowanym tak, aby prowadzić studentów ku rozwiązaniom a nie podawać im gotowe odpowiedzi. Ma ono za zadanie wspieranie studentów w procesie debugowania, udzielanie informacji zwrotnych i odpowiadanie na związane z kodowaniem pytania. Bot wyjaśni nieznane linie kodu i komunikaty o błędach, odpowie na najczęściej zadawane pytania z platformy Ed Discussion, z której Harvard korzysta.

Prowadzący kurs profesor David J. Malan wyraził nadzieję, że pozwoli ono na osiągnięcie wskaźnika 1:1 w proporcjach nauczyciel/uczeń dla każdego studenta CS50, zapewniając całodobowe wsparcie nauki w stylu i tempie uwzględniającym indywidualne potrzeby uczących się.

Wirtualne uniwersytety

Bot CS50, podobnie jak inni AI „nauczyciele” typu Axon od Axon Park, pewnego dnia może stać się przewodnikiem po wirtualnych salach lekcyjnych i wykładowych. W miarę postępu technologii AI możemy obserwować pojawienie się AI tutorów, którzy będą współpracowali ze studentami w środowisku 3D, prowadząc ich w czasie rzeczywistym przez zadania związane z rozwiązywaniem problemów w sposób intuicyjny dla ucznia. To diametralna zmiana w podejściu do edukacji i organizacji pracy placówek edukacyjnych. Uczelnie, które chcą pozostać konkurencyjne, będą musiały poszerzyć swoją ofertę o podobne rozwiązania.

Edukacja przyszłości

W miarę jak coraz więcej instytucji naukowych i edukacyjnych pokroju Uniwersytetu Harvarda przyjmować będzie analogiczne rozwiązania, staniemy się świadkami szerokiej, globalnej transformacji edukacji, napędzanej przez AI i interaktywne technologie, otwierającej drogę do przyszłości, w której nauka jest spersonalizowana, dostępna i dostosowana do cyfrowego świata, naturalnego środowiska kolejnych pokoleń studentów.

Procesy te, gdy zachodzą najszybciej i najwcześniej na polu edukacji, przyczyniają się do rozwijania technologii AI w sposób odpowiedzialny i kontrolowany. A to dobra wiadomość, nie tylko dla studentów.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.