CSR

Lista materiałów: (1)

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą pokazują, że firmy coraz bardziej skupiają się na obszarach ESG, a aż 84% z badanych przedsiębiorstw aktywnie podejmuje działania mające na celu zwalczanie zmian klimatu.

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.