ESG. Konsumenci oczekują od marek zaangażowania w ekologię [RAPORT]

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą pokazują, że firmy coraz bardziej skupiają się na obszarach ESG, a aż 84% z badanych przedsiębiorstw aktywnie podejmuje działania mające na celu zwalczanie zmian klimatu.

ESG. Konsumenci oczekują od marek zaangażowania w ekologię [RAPORT]

Opublikowany przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą raport CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej już po raz ósmy prezentuje sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają kwestiami związanymi z ESG (environmental, social, governance). Badanie identyfikuje osoby odpowiedzialne za te obszary i analizuje, w których dziedzinach firmy podejmują najwięcej inicjatyw. Tegoroczna edycja ankiety została poszerzona o nowe zagadnienia. Znalazła się tam ochrona klimatu, rola dostawców i raportowanie pozafinansowe. 

Istotną częścią raportu są wyniki badania Havas Media Group, przeprowadzonego na grupie 1087 dorosłych Polaków. Miało to na celu obserwację, jak konsumenci postrzegają świadomość społeczną przedsiębiorstw.

Rola dostawców 

Badanie wskazuje, że jedna czwarta firm bierze pod uwagę kryteria środowiskowe przy wyborze dostawców, a w perspektywie dwóch lat planuje to robić już co drugie przedsiębiorstwo. To zjawisko ma wynikać z wejścia w życie dyrektywy CSRD, nakładającej obowiązek raportowania danych niefinansowych.

„Unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) przyczyni się do tego, że ESG znajdzie się w centrum strategii biznesowej firm, co na pewno będzie motorem szybkich zmian. Pamiętajmy, że w dyrektywie tej nałożono na zarządzających spółkami obowiązek analizowania kwestii związanych ze zmianami klimatu, czy utratą bioróżnorodności, prawami człowieka i, co kluczowe, powiązania ich z możliwością ryzyk finansowych dla tych firm” – skomentowała Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektorka do spraw CSR i prezeska zarządu Fundacji Veolia Polska.

Oczekiwania względem marek 

Badanie dodatkowo wykazało, że ponad 60% dorosłych Polaków uważa, że marki powinny aktywnie uczestniczyć w walce ze zmianami klimatu, a jedna trzecia oczekuje od nich działań w tym kierunku. Najważniejszymi wyzwaniami według konsumentów są poprawa efektywności energetycznej, korzystanie z odnawialnych źródeł energii i oferowanie ekologicznych rozwiązań. Ponadto, 67% respondentów uznaje za istotne, aby marki podejmowały działania na rzecz ograniczenia własnego śladu węglowego. 

„Mimo że oczekujemy walki ze zmianami klimatu, jako konsumenci wciąż nie jesteśmy gotowi ponosić, przynajmniej częściowo, jej kosztów. Jedynie jedna piąta dorosłych Polaków byłaby gotowa zapłacić więcej za produkty marek, które podejmują działania w zakresie ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Ponad 45% wskazuje, że kupiłaby takie produkty jedynie w sytuacji, gdyby ich cena była taka sama” – mówi Anna Ostrowska, Insights Manager, Havas Media Network Poland.
)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.