Druk 3D

Lista materiałów: (1)

Apple testuje zastosowanie drukarek 3D do produkcji stalowych obudów niektórych swoich smartwatchów, co zwiastuje poważną zmianę w sposobie wytwarzania produktów przez firmę.

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.