Low-code

Lista materiałów: (1)

W ostatnim czasie procesy tworzenia aplikacji i modeli AI ulegają coraz większym zmianom. Podążają one w kierunku redukcji roli programowania w ich projektowaniu oraz obniżania progu wejścia w te obszary. Częściowo za tę sytuację odpowiadają narzędzia typu no-code oraz low-code.

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.