Wypalenie zawodowe: w Polsce zmaga się z nim co czwarta osoba. To europejski rekord

Coraz więcej Polaków boryka się z wypaleniem zawodowym - co czwarty doświadcza tego na co dzień. Dane pokazują, że 72% mężczyzn i 51% kobiet uważa, że ich obowiązki nie są spójne z kompetencjami i aspiracjami zawodowymi. Rozwiązaniem może być przebranżowienie z pomocą sztucznej inteligencji. 

Wypalenie zawodowe - co czwarta osoba w Polsce go doświadcza

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Jobbli, 55,5% respondentów wymieniło, że główną przyczyną wypalenia zawodowego jest brak wyrozumiałości ze strony przełożonych i zespołu. 47% badanych wskazało na monotonne obowiązki, 43,5% na brak możliwości rozwoju, a 37% na problemy osobiste. 

Polska dotknięta wypaleniem zawodowym

61,5% badanych doświadcza uczucia wypalenia zawodowego. Kobiety (24%) w przeciwieństwie do mężczyzn (9%) znacznie częściej argumentują wypalenie brakiem satysfakcji z pracy. Z kolei duże grono badanych mężczyzn, bo aż 72% przyznaje, że ich wypalenie wynika z niedopasowania branży do ich kompetencji, co wpływa na brak możliwości rozwoju. U kobiet odsetek ten jest niższy, ale nadal znaczący – wynosi 51%.

„Patrząc na rozkład odpowiedzi według wieku widzimy, że młode osoby na początku kariery często nie są zadowolone ze swoich obowiązków zawodowych” – komentuje Alicja Marchewka, CEO Jobbli.

„Wśród badanych w wieku od 22 do 26 lat jest to aż 62%. Wśród tych w wieku 26-29 proporcja ta ulega odwróceniu i do 62% wzrasta liczba zadowolonych. Z wiekiem jednak poczucie dopasowania pracy do kompetencji i potrzeb ponownie spada. W grupie badanych w wieku 50-59 lat aż 85,7% jest zdania, że ich obowiązki zawodowe nie odzwierciedlają ich kompetencji ani tego, co chcieliby robić. Można to tłumaczyć spowolnieniem rozwoju zawodowego z biegiem lat, rutyną i wypaleniem zawodowym” dodaje.
)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.