Generatywna AI. Czy pozwy o naruszenie praw autorskich pogrzebią jej przyszłość?

Wiele wskazuje na to, że rok 2024 będzie kluczowy dla dalszego rozwoju modeli generatywnej AI trenowanych na publicznie dostępnych materiałach. Kolejne sądy zdecydują bowiem, czy i w jakim stopniu technologia ta narusza prawa autorskie.

Generatywna AI. Czy pozwy o naruszenie praw autorskich pogrzebią jej przyszłość?

Fala pozwów przeciwko firmom tworzącym narzędzia AI

Zeszłoroczny boom na generatywną sztuczną inteligencję (genAI) opartą na dużych modelach językowych (LLM) doprowadził do powstania szeregu fundamentalnych pytań dotyczących praktycznego użycia tych technologii. Jednymi z najważniejszych są granice obowiązywania praw autorskich oraz zakres, w którym firmy takie jak OpenAI mogą wykorzystywać wytwory ludzkiej kreatywności do trenowania swoich narzędzi. O istotności tych zagadnień dla całego rynku świadczą kolejne pozwy, napływające do sądów na przestrzeni ubiegłych dwunastu miesięcy.

Wymieńmy tylko najgłośniejsze z nich. W styczniu 2023 r. agencja fotograficzna Getty Images wytoczyła w Wielkiej Brytanii proces o naruszenie praw własności intelektualnej firmie Stability AI, twórcy narzędzia Stable Diffusion. Sprawa została uznana przez sąd za zasadną i trafi na wokandę w ciągu najbliższych miesięcy. Z kolei w październiku wytwórnie muzyczne na czele z Universal Music pozwały w USA innego giganta – Anthropic – w związku z „niezliczonymi przypadkami” wykorzystania tekstów piosenek bez zgody autorów i autorek do trenowania modelu AI Claude.

Kilka procesów czeka także należącą do Microsoftu spółkę OpenAI. Najważniejsi pisarze i pisarki współczesnej amerykańskiej literatury m.in. John Grisham, Jonathan Franzen, George Saunders, Jodi Picoult oraz George R.R. Martin zarzucają firmie „systematyczną kradzież ich twórczości na masową skalę”. Pozew zbiorowy złożony w ich imieniu przez Gildię Autorów, najstarszą i największą organizację zawodową pisarzy i pisarek w USA, wpłynął na początku września do sądu federalnego na Manhattanie.

Sztuczna inteligencja nie może być wynalazcą. Brytyjski sąd odrzucił wniosek patentowy AI
Stephen Thaler przegrał w brytyjskim Sądzie Najwyższym sprawę o uzyskanie patentów na wynalazki stworzone przez jego system sztucznej inteligencji. To pierwszy taki przypadek w Wielkiej Brytanii, który rzuca także światło na kwestię tego, czy AI może posiadać prawa patentowe.

The New York Times kontra OpenAI. Proces, który zdecyduje o przyszłości sztucznej inteligencji?

Prawdopodobnie najważniejszy proces przeciwko OpenAI i Microsoftowi został jednak zainicjowany przez amerykański dziennik The New York Times. W pozwie z 27 grudnia 2023 r. przedstawicielstwo tytułu przekonuje, że spółki bezprawnie wykorzystały artykuły z gazety do tworzenia swoich produktów generatywnej AI – ChatGPT oraz Copilota.

Uzyskaj pełny dostęp do magazynu

Zarejestruj się bezpłatnie, by uzyskać dostęp do całości tego artykułu.

Zarejestruj się
Masz już konto?

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.