Barometr Polskiego Rynku Pracy 2023. Komfort pracowników i obawy przedsiębiorców

Pracownicy są świadomi, że ich pozycja na rynku pracy jest niezachwiana – niemal co druga osoba dobrze ocenia swoje aktualne położenie. Nastroje wśród przedsiębiorców są jednak dużo gorsze, wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Barometr Polskiego Rynku Pracy 2023. Komfort pracowników i obawy przedsiębiorców

Barometr Polskiego Rynku Pracy - sytuacja pracowników

Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 46% pracowników i pracownic dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją sytuację na rynku. Jako neutralną określa ją co trzeci zatrudniony, a jako złą lub bardzo złą – zaledwie 16% respondentów. Można zatem mówić o dużym optymizmie wśród pracowników, który widoczny jest również w prognozach na kolejny rok.

45% osób nastawia się, że ich pozycja się nie zmieni, 13% liczy na poprawę, a tylko 16% spodziewa się pogorszenia. Widać wyraźną korelację między wiekiem pracowników a ich nastawieniem wobec 2024 roku. Najlepiej swoją zawodową przyszłość widzą najmłodsi – co czwarty spodziewa się polepszenia swojej sytuacji, wobec zaledwie 8% 45-54-latków oraz 6% osób powyżej 55 roku życia. Nastroje aktualnie są też lepsze niż w poprzedniej edycji badania (marzec 2023). Wtedy polepszenia spodziewało się tylko 10% osób, a pogorszenia – 19%.

– Sytuacja demograficzna, z którą mamy aktualnie do czynienia w Polsce, ale też na całym świecie, daje duży komfort zatrudnienia pracownikom – przekonuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

– Jeżeli dobrze wykonujemy swoje obowiązki, nie musimy się obawiać, że zostaniemy zwolnieni. I to doskonale widać w odpowiedziach pracowników, którzy dobrze oceniają swoją sytuację. Ostrożność pracowników, jeżeli występuje, wyraża się raczej w tym, że nie chcą zmieniać pracy i raczej z rezerwą podchodzą do kwestii proszenia o podwyżkę. Taki plan ma 3 na 10 pracowników, reszta zawalczy o wyższą pensję w inny sposób, w tym szukając lepiej płatnej posady – dodaje Inglot.

Aktualna sytuacja gospodarcza, choć nie pogarsza nastrojów pracowników, każe im ostrożnie podchodzić do planów zmiany pracy. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy większość zatrudnionych będzie trzymało się swojej obecnej posady (58% wskazań), a niespełna co piąty planuje odejść z pracy (17%). Jednocześnie w obawie o kurczący się budżet domowy aż 61% Polek i Polaków ma plan, by postarać się o większe dochody.

Plan rozglądania się za lepiej płatną pracą ma 19% zatrudnionych. Im młodszy pracownik, tym większe prawdopodobieństwo, że właśnie taką strategię wybierze. Zmianę miejsca pracy planuje co trzeci 18-24-latek, co czwarty 25-34-latek, ale już zaledwie 17% 45-54-latków i 9% osób powyżej 55 roku życia.

Praca zdalna i hybrydowa. Jak Polacy oceniają tegoroczne zmiany w prawie?
Tegoroczna nowelizacja Kodeksu Pracy określiła zasady dotyczące pracy zdalnej oraz hybrydowej. Z tego powodu platforma do pracy, szkoleń oraz webinarów online - ClickMeeting, postanowiła zapytać pracowników o ich ocenę nowego prawa oraz jego funkcjonowania.

Barometr Polskiego Rynku Pracy - sytuacja przedsiębiorców

Wśród przedsiębiorców nastroje nie są jednak tak dobre. 35% z nich obawia się pogorszenia sytuacji ich firmy w 2024 roku. To co prawda o 13 punktów procentowych mniej niż w poprzedniej edycji badania, ale wciąż trudno mówić o optymizmie.

Najbardziej o swoją sytuację w przyszłym roku obawiają się firmy z sektora handlu (52%), przedstawiciele administracji publicznej (45%) oraz HoReCa (43%). Najbezpieczniej czują się przedsiębiorcy z sektorów budownictwa (23% obawia się o swoją przyszłość), produkcji (26%) oraz nowoczesnych technologii (30%).

– Strach przed recesją zagląda w oczy przedsiębiorców. Największą obawę wśród niemal co drugiego przedsiębiorcy (45%) budzą rosnące koszty prowadzenia działalności – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

– Na drugim miejscu jest inflacja (42 proc.), a podium domyka presja płacowa (28 proc.), która ma jednak zdecydowanie mniej wskazań niż dwa pierwsze czynniki. Dalej w kolejności pojawiają się: spadająca liczba zamówień, zmiany prawno-podatkowe, deficyt i rotacja pracowników. Lista obaw jest zatem bardzo długa. Widać dużą ostrożność firm w deklarowaniu tego, czy przyszły rok będzie dla nich sprzyjający. Natomiast nie oznacza to stagnacji. Właściciele firm cały czas prą do przodu, stąd plany rekrutacyjne i dotyczące podwyżek – podsumowuje Inglot.
)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.