Praca zdalna i hybrydowa. Jak Polacy oceniają tegoroczne zmiany w prawie?

Tegoroczna nowelizacja Kodeksu Pracy określiła zasady dotyczące pracy zdalnej oraz hybrydowej. Z tego powodu platforma do pracy, szkoleń oraz webinarów online - ClickMeeting, postanowiła zapytać pracowników o ich ocenę nowego prawa oraz jego funkcjonowania.

Praca zdalna i hybrydowa. Jak Polacy oceniają tegoroczne zmiany w prawie?

Wyniki badania pokazują, że już przed tegorocznymi zmianami w prawie (wprowadzonymi 7 kwietnia 2023 r.), nawet 28% osób pracowało zdalnie lub hybrydowo. Jednak 31% polskich pracowników i pracowniczek uważa, że w ich miejscach pracy nie przeprowadzono żadnych szkoleń na temat narzędzi ułatwiających wykonywanie obowiązków online. Równocześnie, prawie co trzeci ankietowany deklaruje, że chętnie uzupełniłby swoją wiedzę w tym zakresie. Nawet 30% ankietowanych uważa z kolei nowe przepisy za korzystne. Jednocześnie 22% respondentów informuje, że w ich firmach nie wprowadzono żadnych zmian, natomiast 18% deklaruje, że nie zmieniły one niczego istotnego. Negatywnie ustawę ocenia 6% badanych, którzy twierdzą, że spowodowała ona jedynie większy chaos w ich firmach.

Z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting wynika ponadto, że 18% Polek i Polaków pracowało w trybie hybrydowym już przed tegorocznymi zmianami w prawie. Natomiast 10% ankietowanych wypełniało obowiązki służbowe w pełni zdalnie. Po wprowadzeniu zmian w Kodeksie Pracy 6% osób zaczęło korzystać z możliwości pracy zdalnej, a 3% - z hybrydowej. Najwięcej, czyli 64% ankietowanych, nigdy nie miała okazji do wykonywania pracy na odległość.

Ankietowani zostali również zapytani o poziom wiedzy na temat narzędzi ułatwiających pracę zdalną oraz hybrydową. Co ciekawe, 31% badanych uważa, że je zna, a kolejne 31%, że zna jedynie częściowo. Równocześnie 27% wszystkich respondentów deklaruje, że nie zna narzędzi pomagających w takich formach pracy. Jednak nawet 32% osób wyraziło chęć uczestnictwa w szkoleniach z narzędzi ułatwiających pracę zdalną i hybrydową.

– Wyniki badania pokazują, że coraz więcej osób interesuje się pracą zdalną oraz hybrydową, a spora grupa jest również zainteresowana rozwojem swoich kompetencji w tym obszarze, np. poprzez udział w szkoleniach. Przepisy prawa dynamicznie się zmieniają. W tym kontekście istotne jest, aby w każdej firmie relacja między pracodawcą a pracownikiem opierała się na partnerstwie. Kluczowym czynnikiem jest transparentność – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Polacy odpowiedzieli również na to, czy ich pracodawca zapewnił im edukację w zakresie narzędzi przydatnych do pracy zdalnej lub hybrydowej. W tym przypadku 31% badanych uważa, że w ich miejscu pracy nie było takich szkoleń, a 22% nie jest pewnych. Jedynie 21% ankietowanych potwierdza, że ich pracodawca zapewnił pracownikom szkolenia w tym zakresie.

)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.