AI na rynku pracy: lęki i obawy pracowników [Raport EY]

Badanie "AI Anxiety in Business" przeprowadzone przez EY ujawnia obawy pracowników związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Wśród respondentów aż 71% wyraża niepokój, głównie z powodu potencjalnych zagrożeń etycznych, prawnych oraz obaw o utratę pracy czy możliwości awansu. 

AI na rynku pracy: lęki i obawy pracowników [Raport EY]

Badanie wskazuje, że wielu pracowników jest zaniepokojonych wpływem AI na ich karierę zawodową. Aż 75% respondentów niepokoi się, że AI może spowodować zanikanie niektórych zawodów, a 65% osób obawia się utraty miejsca pracy. Istnieje również świadomość, że wpływ technologii na finanse osobiste i rozwój kariery może być znaczący, przy czym 72% ankietowanych spodziewa się niższych zarobków, a 67% obawia się utraty szans na awans z powodu braku umiejętności związanych z AI.

Przyjdzie AI i nas zje? O przyszłości pracy bez paniki i sensacji
Cyfryzacja wpłynęła na sposób, w jaki o sobie myślimy. Popularne jest doszukiwanie się analogii: człowiek jako naturalny komputer, który zostanie „pokonany” przez potężną, wykraczającą daleko poza ludzkie umiejętności technologię. Możliwe są jednak zupełnie inne scenariusze.

Wyzwanie dla pracodawców

Mimo rosnących obaw pracownicy wykazują zainteresowanie i chęć eksplorowania nowych możliwości, jakie oferuje ta technologia. Z badania przeprowadzonego przez EY wynika, że 67% pracowników aktywnie zabiega o wdrożenie AI w swoich organizacjach.

Pojawia się jednak wyraźna luka w zakresie wsparcia ze strony pracodawców – 73% ankietowanych zgłasza brak odpowiednich szkoleń z AI w ich firmach, a 63% respondentów obawia się, że nie mają wystarczających możliwości do zgłębiania wiedzy na temat AI.

– Biznesowa popularność generatywnej sztucznej inteligencji notuje dynamiczne wzrosty, jednak nie każda firma ma przygotowany plan działania na jej wykorzystanie – komentuje Radosław Frańczak, Partner EY, Lider obszaru Technology Consulting.

W efekcie zdarza się, że to rozwiązanie wdrażane jest zbyt szybko, co przekłada się na niezadowalające efekty. Pod uwagę należy wziąć nie tylko aspekty typowo technologiczne, ale również kwestie regulacyjne, jak i te związane z bezpieczeństwem danych oraz przeszkoleniem pracowników. Kadra zarządzająca musi także zadbać o to, aby wszystkie kwestie dotyczące stosowania AI były jasno komunikowane wewnątrz firmy. Jeśli tego brakuje, rosną obawy wobec sztucznej inteligencji – w tym strach przed utratą pracy – dodaje Frańczak.
“To dobry pracownik, ale na poziomie juniora”. Dlaczego AI nie zastąpi content managerów?
Niedawno zwiedzałam niemal w pełni zautomatyzowaną fabrykę. Liczba pracowników była minimalna, a ich obowiązki ograniczały się do dbania o odpowiednią ilość materiałów i wciskania odpowiednich guzików. Ich prawdziwa praca zaczynała się, gdy maszyny się psuły. Wówczas ludzie okazywali się niezbędni.

Oczekiwania pracowników

Pracownicy domagają się również większej przejrzystości w zakresie stosowania AI. Zdecydowana większość, bo aż 80%, pozytywnie oceniłaby swoją organizację, gdyby ta zapewniała szkolenia dotyczące odpowiedzialnego i etycznego wykorzystania AI. Z kolei 77% popiera utworzenie grupy zadaniowej skupiającej się na tym obszarze.

W kwestii regulacji AI 81% pracowników uważa, że firmy powinny samodzielnie regulować swoje działania w zakresie stosowania tej technologii, a 78% respondentów wychodzi z założenia, że rząd powinien odgrywać większą rolę w jej regulacji.

AI podbija polską branżę IT. Co na to firmy i ich pracownicy?
Aż 94% osób zatrudnionych w branży IT w Polsce korzysta w codziennej pracy z narzędzi sztucznej inteligencji – wynika z najnowszego raportu platformy No Fluff Jobs. Jak na to reagują firmy i czy sami pracownicy czują się zagrożeni upowszechnianiem się AI?
)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.