Zmieniasz pracę? Oto 7 cech, których pracodawcy poszukują najbardziej

W najnowszym raporcie ManpowerGroup ujawniono, że dla 41% pracodawców na całym świecie decydującą rolę odgrywa poczucie odpowiedzialności i rzetelności u potencjalnych kandydatów. Kolejne 37% zwraca uwagę na umiejętności komunikacji, współpracy i pracy zespołowej.

Zmieniasz pracę? Oto 7 cech, których pracodawcy poszukują najbardziej

Raport potwierdza, że problem braku odpowiednich kandydatów do pracy dotyka aż ośmiu na 10 firm na światowym rynku, a w Polsce odsetek ten jest nieco niższy, jednak nadal stanowi wyzwanie dla siedmiu na 10 organizacji. 

Autorzy raportu ManpowerGroup podkreślają, że wśród poszukiwanych cech u kandydatów na stanowiska pracy przeważają rzetelność i dyscyplina. Według badania 41% polskich pracodawców zwraca szczególną uwagę na te cechy, a 37% kładzie nacisk na umiejętności komunikacji, współpracy i efektywnej pracy w zespole. Kreatywność (32%) oraz umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów (30%) również odgrywają istotną rolę w kryteriach selekcji kandydatów. 

Co przyciąga pracodawców?

Jak stwierdziła Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w ManpowerGroup, pracodawcy na dzisiejszym rynku pracy poszukują wśród kandydatów połączenia umiejętności zawodowych, wiedzy i kompetencji osobistych. Pożądane są umiejętności związane z rozwiązywaniem problemów, adaptacją czy odpornością na stres, co pozwala na sprawne odnalezienie się w zmiennym i bardzo dynamicznym świecie pracy. 

„W środowisku zawodowym najbardziej cenione są osoby odpowiedzialne i rzetelne, ponieważ dają one gwarancję, że powierzone im zadania będą starały się zrealizować jak najlepiej, dotrzymując wyznaczonych terminów. To cechy talentów, które często determinują powodzenie prowadzonych projektów, dają również duży komfort zarządzania menadżerom” – przekonuje Pączkowska. 

Efektywność pracy 

Raport ManpowerGroup jednoznacznie podkreśla, że zdaniem 44% badanych organizacji kluczowym elementem zwiększania produktywności zespołów jest rozwój zawodowy, możliwość reskillingu i upskillingu. Z kolei 39% uważa, że na efektywność pracowników wpływa pozytywna kultura pracy, docenianie osiągnięć pracowników oraz ich zaangażowanie.

W raporcie podkreślono: „Osoby otwarte na podnoszenie swoich umiejętności, reskilling oraz upskilling będą pozytywnie wpływały na wzrost efektywności. To właśnie dzięki nim organizacje będą mogły w pełni wykorzystywać najnowsze technologie, dynamicznie się rozwijać”.

Work-life-balance

Eksperci zaznaczają jednocześnie, że istotną rolę między pracą a życiem prywatnym odgrywa równowaga.

„Ważne jest docenienie przez przełożonych oraz możliwość utrzymania balansu między życiem zawodowym i prywatnym, co ma przełożenie także na pozytywną atmosferę pracy” podsumowuje Katarzyna Pączkowska.
)

Świetnie! Twoja rejestracja się powiodła.

Witaj z powrotem!

Twoja rejestracja w Digitized - magazyn dla ludzi w cyfrowym świecie zakończyła się sukcesem.

Sukces! Sprawdź swoje konto e-mail w poszukiwaniu magicznego linku do logowania.

Sukces! Twoje informacje rozliczeniowe zostały zaktualizowane.

Twoje informacje rozliczeniowe nie zostały zaktualizowane.